>> امروز

09:32:40 - 92/4/23
Print This Page
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی: واگذاری نمایشگاه به صدا و سیما غیر قانونی است

امروز: مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما را اقدامی غیر قانونی دانست و گفت: چنانچه این اقدام متوقف نشود، با انتشار نامه ای سرگشاده به همراه تمام مدیرانم استعفا خواهم داد.

به گزارش مهر، کاظم اکبرپور در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با انتقاد از واگذاری نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران به صدا و سیما، آن را یک اقدام غیرقانونی دانست و گفت: نباید مصالح کشور را به خاطر یک معامله سبک سیاسی دستخوش تحول کرد.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان زیر بار واگذاری نمایشگاه به صدا و سیما نخواهم رفت و اگر قرار باشد به خاطر این مخالفت در دولت نباشم قطعا در دولت نخواهم ماند اما تا زمانی که پست دولتی در نمایشگاه دارم، این اجازه را نخواهم داد.

به گفته اکبرپور، دولت قصد دارد با لایحه ای موضوع واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما را در مجلس عنوان کند که به طور قطع مجلس آن را تصویب نخواهد کرد.

وی ادامه داد: واگذاری نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما ایراد قانونی دارد چرا که برپایه اصل ۴۴ قانون اساسی باید ۲۰ درصد سهام شرکتها در اختیار دولت باشد و از سوی دیگر واگذاری ها نیز جهت رشد صنعت صورت گرفته و خریداران نیز اهلیت لازم را داشته باشند.