>> امروز

08:17:00 - 92/4/20
Print This Page
بازداشت فریبا پژوه، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب

امروز: فریبا پژوه، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب صبح امروز در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش امید، فریبا پژوه پس از انتخابات سال 88 پس از صدو بیست و چهار روز حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.

همچنین وی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به مدت پنج سال به حالت تعلیق در آمد.

هنوز از دلیل بازداشت مجدد این فعال مطبوعاتی گزارشی منتشر نشده اشت.