>> امروز

06:36:00 - 92/4/19
Print This Page
واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به بگم بگم های احمدی نژاد: ۸ سال تمام شد پس کی ناگفته ها را می گویید؟

امروز: معاون سیاسی احمدی نژاد در مقاله‌ای در روزنامه ایران ۱۸ تیر ماه از سونامی هلاک کننده علت رانت خواران سیاسی و اقتصادی در صورت گشوده شدن سینه احمدی نژاد خبر داده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در این خصوص با انتقاد از بگم بگم های احمدی نژاد نوشته است که علیرغم اتمام ۸ سال دوره ریاست جمهوری و علیرغم باورهای اعتقادی جامعه مبنی بر حق گویی و دفاع از حقوق مردم به عنوان حق الناس و بیت المال هنوز دلیلی برای مصلحت اندیشی رئیس‌ دولت در پایمال شدن مردم و شعار معروف بگم بگم او! و سکوت با تاریخ مصرف ایشان مشخص نشده است و معلوم نیست این ناگفته‌ها کی گفته خواهند شد.