>> امروز

13:23:15 - 92/4/18
Print This Page
مروری بر فاجعه ۱۸ تیر به روایت تصویر

امروز: زمانی که دست‌اندرکاران مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشور، در روز شانزدهم تیرماه سال ۱۳۷۸، مضمون خبر تعطیلی رونامه سلام را از خروجی خبرگزاری‌های رسمی دریافت کردند، هرگز گمان نمی‌کردند که این واقعه به سرعت تبدیل به یکی از بزرگترین و هنجارشکن‌ترین رخدادهای سیاسی ـ اجتماعی کشور در سال‌های حیات نظام جمهوری اسلامی گردد.

هجده تیرماه ۱۳۷۸، انصار حزب الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات، به کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله برده و با تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. این حمله و ضرب و شتم دانشجویان تا صبح ادامه داشت.

پرونده ای که همچون سایر پرونده ها بی نتیجه ماند و سرانجام یک سرباز به جرم دزدیدن یک ریش تراش محکوم شد.

میرحسین در دهمین سالگرد این فاجعه گفته بود: اگر مسببان فاجعه ۱۸ تیر شناخته می شدند و به دلیل آن جنایات به صورت آشکار محاکمه و کیفر می شدند، ما حوادث حمله به خوابگاه دانشجویی را بعد از انتخابات نمی داشتیم.

بازخوانی فاجعه کوی دانشگاه ۷۸ یکی از کامل ترین و دقیق ترین گزارش های مطبوعاتی در باره این فاجعه است که تاکنون منتشر شده و به جزییات این فاجعه پرداخته است.

آنچه در پی می آید گزارش تصویری از اتفاقات ۱۸ تیتر است. از احمدی نژاد شاکی روزنامه سلام تا اعلام برائت برای سردار نظری و محکومیت یک سرباز وظیفه به جرم دزدیدن ریش تراش!
18tir1.jpg
18tir2.jpg
18tir3.jpg
18tir4.jpg
18tir5.jpg
18tir6.jpg
18tir7.jpg
18tir8.jpg
18tir9.jpg
18tir10.jpg
18tir11.jpg
18tir12.jpg
18tir13.jpg
18tir14.jpg
18tir15.jpg
18tir16.jpg
18tir17.jpg
18tir18.jpg
18tir19.jpg
18tir20.jpg
18tir21.jpg
18tir22.jpg
18tir23.jpg
18tir24.jpg
18tir25.jpg
18tir26.jpg
18tir27.jpg
18tir28.jpg
18tir29.jpg
18tir30.jpg
18tir31.jpg
18tir32.jpg
18tir33.jpg
18tir34.jpg
18tir35.jpg
18tir36.jpg
18tir37.jpg
18tir38.jpg
18tir39.jpg