>> امروز

11:49:02 - 92/4/18
Print This Page
ضبط گذرنامه فاضل میبدی هنگام سفر به لبنان در فرودگاه

امروز: گذرنامه استاد محمد تقی فاضل میبدی پژوهشگر حوزه علمیه قم و از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در فرودگاه بین المللی تهران ضبط و وی ممنوع الخروج شد.

به گزارش ندای سبز آزادی، این روحانی اصلاح طلب، روز جمعه عازم یک سفر علمی به لبنان بود که هنگام خروج در فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران ممنوع الخروج و گذرنامه ایشان ضبط شد.

این درحالیست که فاضل میبدی فاقد هرگونه پرونده قضایی مفتوح بوده و مرجع صادر کننده حکم ممنوع الخروجی وی نیز نامشخص است.

پیش از این بارها گذرنامه وی بدون ارائه هرگونه دلیل و توجیه قانونی و اداری ضبط شده بود که بعد از مراجعات مکرر بازگردانده شد.