>> امروز

11:16:37 - 92/3/28
Print This Page
سه درس بزرگ حسن روحانی در اولین کنفرانس خبری

امروز: در پی انجام کنفرانس مطبوعاتی حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران، یکی از فعالان اینترنتی خاطرنشان کرد که "این بار رئیس جمهور مردمی با لحنی در شان یک ایرانی به گفتگو پرداخت در اوج ادب و احترام چه مخالف و چه موافق و خوش روحی صحبت کرد و دیگر حرف از آب ریختن جای خاصی نبود."

به گزارش عصر ایران، علی احمدنیا در ایرانویج نوشت: امروز رئیس‌جمهور منتخب مردم اولین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد . این کنفرانس در محل مرکز مطالعات استراتژیک راس ساعت ۱۶ برگزار و همزمان توسط رسانه ملی ( شبکه خبر ) به صورت زنده پخش شد . این کنفرانس با استقبال بی‌نظیر خبرنگاران داخلی و خارجی رو به رو بود گواه این موضوع ازدحام بیش از حد خبرنگاران و پوشش گسترده سخنان روحانی در سطح جهان به صورت همزمان بود .


همیشه هر رئیس‌جمهوری جدا از این که خود را برای خود بداند نباید فراموش کند هر چیزی از دهان او خارج می‌شود ویترین شعور و درک ملت او و سپس خویش هست هر چه باشد وی نماینده مردمان سرزمینش است .


این کنفرانس خبری جدا از اهمیتی که برای رسانه ها داشت درس خوبی هم بود برای رئیس جمهور پیشین ! آقای احمدی نژاد این درس بزرگ عبارت بودند از

۱- رئیس جمهور تمام مردم ایران بودن : روحانی ابتدای صحبتش اعلام کرد حالا که منتخب مردم است به تمام مردم احترام می گزارد و خود را نه تنها رئیس جمهور فقط هواداران خود ندانست بلکه به هواداران کاندیدای دیگر برچسب خس و خاشاک نیز نزد

۲- ایجاد آشتی سیاسی : روحانی در صحبت های خود بار ها اعلام کرد که هدفش ایجاد آشتی سیاسی و اتحاد میان تمام احزاب برای مدیریت کشور به صورت عقلانی همراه با امید است و جمله معروف با کلید امده نه داس ! جمعیت را به شور آورد . به نوعی می توان از صحبت شیخ تدبیر و امید به یاد این جمله معروف : ما برای وصل کردن آمدیم؟ نی، برای فصل کردن آمدیم! افتادیم

۳- ادبیات در شان یک رئیس جمهور ملت : این بار رئیس جمهور مردمی با لحنی در شان یک ایرانی به گفتگو پرداخت در اوج ادب و احترام چه مخالف و چه موافق و خوش روحی صحبت کرد و دیگر حرف از آب ریختن جای خاصی نبود !