>> امروز

09:15:25 - 92/3/27
Print This Page
شعار های مردم در جشن ملی

امروز: انگار عشق به شعر و ادبیات در خون مردم ایران است، پس از اعلام نتیجه قطعی انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی، نامزد اصلاح طلبان، شوری در خیابان های ایران بر پا شد که بخش زیادی از این شور و شادی در شعار هایی متبلور شد که مردم فی البداهه می سرودند. بخش اعظم شعار ها به جنبش سبز و اتفاقات جهار سال گذشته مربوط می شد. جشن ملی شنبه شب با شعار های مردمی رنگ سبز و بوی آزادی داشت. حتما خوانندگان کلمه نیز بسیاری از این شعار ها را شنیده اند یا فریاد زده اند. شما در شهر خود چه دیدید و شنیدید؟ با قرار دادن شعار های شهر و محله خود، ما را در جمع آوری این شعار ها یاری کنید.

اصلاحات نمرده / روحانی رو آورده
جنبش سبز نمرده / روحانی رو آورده
روحانی یادت باشه / موسوی باید باشه
روحانی یادت باشه / عارف هم باید باشه
روحانی یادت باشه/ خاتمی باید باشه
روحانی یادت باشه /هاشمی باید باشه
پیروزیِ روحانی / آزادی موسوی
روحانی / روحانی / جای اونا که نیستن خالی
دکتر کلید و رو کرد/ دنیا رو زیر و رو کرد
جنبش سبز نمرده /روحانی رو آورده
عارف دوست داریم
عارف تشکر تشکر
عارف مچکریم
اصلاحات اصلاحات/ پیروز انتخابات
توپ تانک فشفشه/ این صدای جنبشه
بنفشیم، بنفشیم/ همون جنبش سبزیم
بنفش و سبز نداره/ نهضت ادامه داره
گفته بودیم بنفشیم؟ / ما همه سبزِ سبزیم
امشب شب تغییره/ ولیعصر التحریره
نصر من الله و فتح غریب / دوم خرداد دگر آفرید
پیروز انتخابات / اصلاحات اصلاحات
رأی ما رو دزدیدن / قسطی دارن پس میدن
درود بر خاتمی / سلام بر هاشمی
ما همه جنبش سبزیم و هوادار حسینیم/ همه میر حسینیم
موسوی/ پرچم ایرانتو پس گرفتیم
موسوی/ رایتو پس گرفتیم
یا حسین/ میر حسین
موسوی زنده باد/ کروبی پاینده باد
احمدی بای بای/ احمدی بای بای
آزاده شهیدم / رای تو پس گرفتم
برادر شهیدم/ رای تو پس گرفتم
رای ما رو دزدیدن/ قسطی دارن پس می دن
دیکتاتور/ تشکر تشکر
ندای عزیزم/ رای تو پس گرفتم
موسوی، کروبی/ آزاد باید گردند
زندانی سیاسی/ آزاد باید گردد
عالیه عالیه/ جای ندا خالیه
ایرانی میمیرد/ سازش نمی پذیرد
وقتشه وقتشه/ موسوی آزاد بشه
گفته بودم میمیرم/ رایمو پس میگیرم
موسوی زنده باد/ خاتمی پاینده باد
موسوی کجایی/ بیا قیامت شده
موسوی، موسوی/ رایتو پس گرفتیم
نه غزه، نه لبنان/ جانم فدای ایران
جعفر پناهی/ نسرین ستوده/ آزاد باید گردند
نیروی انتظامی/ تشکر، تشکر
نیروی انتظامی/ سبز تو هم قشنگه
نداییم، نداییم/ ما همه یک صداییم
برادر شهیدم / رأیتو پس گرفتم
ای خواهر شهیدم / گفته بودم رأیتو پس می‌گیرم
ندای عزیزم / رأیتو پس گرفتم
خس و خاشاک تویی / دشمن این خاک تویی
موسوی زنده باد / کروبی پاینده باد
بهار آزادیه / جای ندا خالیه
موسوی / کروبی / رأی تو پس گرفتیم
زندانی سیاسی / آزاد باید گردد
آخر هفته / احمدی رفته
احمدی / احمدی / بری دیگه برنگردی
موسوی / رهنورد / آزاد باید گردند
نسرین ستوده / آزاد باید گردد
امروز روز آزادی‌ست / جای موسوی خالی‌ست
سهرابیم نداییم / ما همه یک صداییم
هموطن شهیدم / رایتو پس گرفتم
پیروزی نهایی / آزادی موسوی
رهبر محصور ما / آزاد باید گردد
سوریه رو رها کن / فکری به حال ما کن
امشب شب شادیه / جای ندا خالیه
روح ندا زنده شد / اصلاحات پاینده شد
رای من / رای من / رهبرِ دربندِ من
سرود سراومد زمستون
سرود ای ایران
سرود یار دبستانی من