>> امروز

09:10:33 - 92/3/18
Print This Page
کلمات ارسالی پیامک ستاد روحانی از سوی همراه اول فیلتر شد

امروز: شرکت همراه اول از امروز( جمعه) اقدام به فیلتر برخی کلمات ارسالی از سوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی کرد.

به گزارش آفتاب، روابط عمومی ستاد انتخاباتی حسن روحانی از روز جمعه 16 خرداد برای ارسال پیامک های انتخاباتی در اپراتور همراه اول دچار مشکل شد و پس از پیگیری های فراوان مشخص شد که شرکت همراه اول اقدام به فیلتر کلمات ورزشگاه-هواداران-خرداد در یک پیامک به صورت همزمان کرده است.

این در صورتی است که این کلمات در سایر اپراتورهای تلفن همراه ارسال می شود و تنها از سوی همراه اول فیلتر شده است.