>> امروز

09:05:55 - 92/3/14
Print This Page
تداوم بازداشت محمد پارسی از اعضای سرای اهل قلم

امروز: به گزارش ندای سبز آزادی، محمد پارسی که پیش از این در نشست سرای اهل قلم بازداشت شده بود به دو سال حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، یک سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و همچنین ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروها و فعالیت‌های رسانه ای و فضای مجازی محکوم شده بود.

به دنبال همایش جوانان در حسینیه جماران و دستگیری و بازداشت هفت تن از جوانان حامی روحانی، محمد پارسی که حتی در مراسم شرکت نکرده بود نیز بازداشت شد.

محمد پارسی به همراه شیرین میرکریمی و نیکبخت به بازداشت محسن رحمانی و اعضای ستاد روحانی اعتراض می کنند که ماموران آن را نیز به همراه خود می برند.

محمد پارسی در حال حاضر به علت آسیب تاندوم های زانو تحت درمان می باشد.