>> امروز

08:11:44 - 92/3/13
Print This Page
رئیس هیات مدیره خانه سینما : برای حل مشکل خانه سینما نیازی به هیات بازگشایی نیست

امروز: فرهاد توحیدی با اشاره به بحث‌هایی که این روزها پیرامون مذاکرات سازمان سینمایی با مدیران خانه سینما مطرح شده است، گفت: ازنظر ما رفع مشکل خانه سینما راه‌حل ساده‌ای دارد و پیچیده نیست. راهکار آن در اساسنامه خانه سینما که مورد توافق وزارت ارشاد، خانه سینما و نماینده احمدی نژاد قرار گرفته وجود دارد.

توحیدی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: ما تا امروز و بعداز اصلاح اساسنامه منتظر ابلاغ رسمی اساسنامه از طرف وزارت ارشاد بودیم تا بتوانیم به وظیفه قانونی خود که تشکیل مجمع عمومی است، عمل کنیم.

توحیدی افزود: مجمع عمومی با دستور بررسی اصلاحات اساسنامه و با هدف تعیین تکلیف سایر اصنافی که خارج از خانه سینما تشکیل شده‌اند اما تقاضای عضویت در خانه سینما را دارند؛ تشکیل می‌شود.

رئیس هیات مدیره خانه سینما با اشاره به اینکه هر روز حرف‌های جدیدی درباره این خانه گفته می‌شود، گفت: بعداز اصلاح اساسنامه به نظر ما دیگر نیازی به پیشنهادات نو به نو و روز به روز نیست یا نیازی به هیات بازگشایی نیست زیرا هیات بازگشایی در اساسنامه اصلا پیش‌بینی نشده است.

وی ادامه داد: خانه سینما موسسه‌ای موجود است و فقط دچار توقف در فعالیت شده است لذا هیات مدیره باید در راستای چارچوب عمل کند و اساسنامه‌ای که به تایید نمایندگان ارشاد، نماینده احمدی نژاد و نمایندگان خانه سینما رسیده بر این امر تاکید دارد که رفع امور جاری و مدیریت آن برعهده هیات مدیره فعلی است.

توحیدی درباره پیشنهاداتی همچون گفتگو با محسن علی اکبری گفت: به نظر من تقلیل دادن بحث خانه سینما به اینکه عقلای دو طرف بنشینند و صحبت کنند به نوعی توهین‌آمیز است هرچند ما آماده مذاکره هستیم اما این مذاکره باید با نماینده رسمی سازمان سینمایی صورت بگیرد و بعداز آن تفاهم‌نامه‌ای را منعقد کنیم و براساس آن تفاهم‌نامه هیات مدیره به وظیفه خود عمل می‌کند.

توحیدی ادامه داد: طبیعی است از آنجاکه خانه سینما زیرنظر وزارت ارشاد فعالیت می‌کند حتما از نماینده ارشاد برای حضور در مجمع عمومی دعوت و استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به تلاش‌های محسن علی اکبری گفت: سابقه ورود علی اکبری را به این مسائل داشته‌ایم و ایشان چند باری به مسائل خانه سینما ورود کرده‌اند و حتی ما به تفاهم ضمنی نیز رسیدیم ولی بعداز چند روز دیگر خبری از این تفاهم نشد به همین دلیل ما قطعا فقط با نماینده قانونی رئیس سازمان سینمایی که رسما معرفی شده باشد، مذاکره می‌کنیم.

توحیدی تاکید کرد:‌ اساسنامه بر این امر تاکید دارد که هیات مدیره موجود مسئول امور جاری خانه سینما است و این خانه فعالیت دارد هرچند فعالیت آن موقتا دچار مشکل شده است، باید برای رفع این مشکل هیات مدیره اقدام کند.

توحیدی درباره نامه‌ای که اخیرا به احمدی نژاد نوشته شده، گفت: نامه احمدی نژاد نیز مساله جدیدی نیست و در همین راستا نگارش شده و در آن نامه هم بر همین اصل تاکید شده است که براساس ماده ۱۴ اساسنامه برگزاری مجمع عمومی و امور جاری برعهده هیات مدیره است و هیات مدیره آماده است با انجام مجمع عمومی و تفاهم موانع فعالیت‌ها را برطرف کند و امروز ما آمادگی داریم که بعداز ابلاغ اساسنامه مجمع عمومی تشکیل شود.

رئیس هیات مدیره خانه سینما افزود: مدیران خانه سینما فقط با نماینده رسمی سازمان سینمایی مذاکره می‌کنند.