>> امروز

09:22:08 - 92/3/9
Print This Page
وزارت خزانه داری تحریم های جدیدی را علیه ایران اعلام کرد

امروز: وزارت خزانه داری ایالات متحده طی اقدامی در 23 مه، 20 فرد و سازمان را به خاطر دست داشتن در شبکه های گسترش سلاح های هسته ای و موشکی ایران و تلاش های مستمر ایران برای دور زدن تحریم ها مورد تحریم قرار داد.
وزارت خزانه داری در اعلام این تحریم های جدید گفت، این شبکه ها مسئول جابجا کردن و حمل ملزومات و انجام خدمات ضروری برای برنامه های هسته ای و تسلیحاتی پنهان ایران هستند. وزارت خزانه داری افزود، منظور از این اقدامات افزایش فشار بر حکومت ایران از طریق تشدید تحریم ها علیه بخش انرژی ایران و افشا کردن شبکه های دخیل درفعالیت های گسترش سلاح های هسته ای است که از اروپا تا آسیا فعالیت دارند.
دیوید اس کوهن، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در این باره گفت، "تا زمانی که ایران با سرپیچی از قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل همچنان برنامه هسته ای و موشکی خود را پیگیری کند، ایالات متحده کسانی را که در فعالیت های غیرمجاز ایران دست دارند هدف قرار خواهد داد و کار آنها را مختل خواهد کرد." وی گفت، "ما با همکاری مستمر با شرکای بین المللی مان این فشار و این تحریم ها علیه بخش انرژی ایران را تشدید خواهیم کرد زیرا از این بخش است که ایران از طریق آن نیازهای مالی مبرم خود برای فعالیت های گسترش سلاح های هسته ای خود تأمین می کند."
بنا به اعلام وزارت خزانه داری، 14 سازمان و فرد مورد تحریم در عملیات بین المللی تدارکاتی و گسترشی حضور دارند. این افراد و تشکیلات به موجب فرمان اجرایی 13382 که عاملان گسترش سلاح های کشتار جمعی و حامیان آنها را مورد هدف قرار می دهد تحریم می شوند.
این موارد جدید شامل سازمان ها و افرادی می شود که علاوه بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(IRGC) ، شرکت نفتیران اینترترید (NICO) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (MODAFL) ، از سازمان هایی که پیشتر به خاطر حضور در شبکه گسترشی ایران مشمول تحریم شده اند پشتیبانی به عمل می آورند. بنا به اظهاروزارت خزانه داری، سازمان های نامبرده را در کانون فعالیت های گسترشی ایران قرار دارند. این موارد جدید شامل شرکت هایی می شود که از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبادرت به حمل مخفیانه محموله های غیرقانونی به سراسر جهان و از جمله سوریه پشتیبانی می کنند. به گزارش وزارت خزانه داری، این تحریم ها علاوه بر این، معاون وزیر دفاع و رئیس دانشگاه مالک اشتر که سهم قابل توجهی در برنامه هسته ای ایران دارند شامل می شوند و شرکت ها و افرادی را هم که به نحوی از برنامه هسته ای ایران پشتیبانی می کنند، در بر کی گیرند.
همچنین سیف الله جشن ساز، مدیر عامل شرکت NICO و شرکت هنگ کنگ اینترترید و شرکت پترو سوئیس اینترترید، و پنج تن از مدیران دیگر بخش انرژی ایران توسط وزارت خزانه داری شناسایی شدند. این افراد، به گفته وزارت خزانه داری، در تلاش های ایران برای دور زدن تحریم های بین المللی دست داشته اند و برای شرکت ملی نفت ایران، شرکت NICO، و شرکت های صوری دیگر ایران که پیش از این شناسایی شده اند کار می کنند. وزارت خزانه داری اعلام داشت که این نهادها به طور مشخص مشمول تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13599 هستند که از جمله دولت ایران و افرادی را به که از جانب آن دولت اقدام می کنند، هدف قرار می دهد.
وزارت خزانه داری در سال 2008 شرکت نفت ایران و شرکت NICO را مورد تحریم قرار داد زیرا هر دو آنها به عنوان سازمان های تحت مالکیت یا کنترل دولت ایران در فروش نفت ایران نقش محوری داشتند. علاوه بر این، شرکت نفت ایران در نوامبر 2012 به عنوان عامل یا وابسته سپاه پاسداران شناسایی شد و شرکتNICOدر آوریل 2013 به خاطر اینکه تحت مالکیت و مدیریت شرکت نفت ایران قرار داشت مشمول تحریم شد. وزارت خزانه داری به منظور جلوگیری از گریز از تحریم های جامعه بین الملل در تجارت نفت با ایران، شرکت های دیگری از جمله شرکت پترو سوئیس اینترترید را در سوئیس، شرکت بازرگانی آسیا انرژی را در امارات متحده عربی، و شرکت هنگ کنگ اینترترید را در هنگ کنگ به عنوان شرکت های صوری شرکت ملی نفت ایران و شرکت NICO شناسایی کرد.
شهروندان ایالات متحده به طور کلی حق ندارند هیچ گونه معاملاتی با سازمان ها و افراد نامبرده داشته باشند و کلیه دارایی های این افراد که در حوزۀ حقوقی ایالات متحده قرار دارشته باشد مسدود می گردد. علاوه بر این، افراد و سازمان هایی که در 23 مه مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13382 قرار گرفتند مشمول پیامدهای مندرج در قانون جامع تحریم، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری در ایران (CISADA) مصوب 2010 نیز خواهند بود. مؤسسه های مالی خارجی که از روی آگاهی معاملات قابل توجهی را تسهیل کرده یا خدمات مالی قابل توجهی در اختیار سازمان ها یا افراد تحریم شده قرار دهند ممکن است از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم شوند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر نقش محوری خود در برنامه های موشک های بالستیک و هسته ای ایران و دست داشتن در موارد جدی نقض حقوق بشر همچنان از هدف های اصلی تحریم های ایالات متحده و جامعه بین الملل علیه ایران است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اکتبر 2007 به خاطر شرکت در فعالیت های مربوط به گسترش سلاح های هسته ای مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13382 قرار گرفت.
خ.یپمایی ملی ایران در ژوئن 2011 به خاطر ارائه خدمات و پشتیبانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و سازمان صنایع هوافضای ایران مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13382 قرار گرفت. چندین فرد و سازمان مختلف که از شرکت هواپیمایی ملی ایران پشتیبانی کرده اند و در شبکه خرید و پشتیبانی هواپیمای این شرکت هواپیمایی حضور دارند، توسط وزارت خزانه داری تحریم شده اند. این شبکه همچنین با هواپیمایی ماهان و سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط است و از این خطوط هوایی برای ادامه عملیات آنها پشتیبانی به عمل آورده است. به گفته وزارت خزانه داری، این فعالیت ها از جمله عبارتند از حمل تجهیزات نظامی و کنترل جمعیت برای رژیم اسد در حالی که آن رژیم پیکار خشونت طلبانه خود را بر ضد مردم سوریه دنبال می کند. هواپیمایی ماهان به خاطر پشتیبانی مالی، مادی و فنی از سپاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد تحریم های مندرج در فرمان اجرایی 13224 قرار گرفت.
به گفته وزارت خزانه داری، سه شرکت مستقر در ایران که در 23 مه مورد تحریم قرار گرفتند در سطح بین المللی فعالیت دارند. این شرکت ها عبارتند از هواپیمایی آبان، شرکت جهانی دی اِف اِس، و اِوِرِکس که با خدمات مالی، تدارکات هوانوردی و فرابری بار ، فعالانه به شرکت هواپیمایی ملی ایران کمک می کند.
مدیران ارشد این سه شرکت نیز مورد تحریم قرار گرفتند