>> امروز

09:05:55 - 92/3/7
Print This Page
انتقاد عضو هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان از بی توجه ای دولت به معیشت کارگران بازنشسته

امروز: عضو هیئت رئیسه کانون عالی بازنشستگان با انتقاد از بی توجه ای دولت به معیشت کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از تاخیر در پرداخت افزایش حقوق آنان بعد از گذشت دو ماه از سال انتقاد کرد.

«جواد اکبری» با اشاره به وعده های مسئولان در پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان، به ایلنا گفت: قرار بود میزان افزایش حداقلی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همانند سایر بازنشستگان کشوری و لشگری در اولین حقوق دریافتی سال ۹۲ منظور شود. این در حالیست که سازمان به بهانه های مختلف بعد از گذشت سه ماه از سال هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نداده است و مجددا بعد از وعده‌های مکرر، گفته است حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را در تیر ماه افزایش می دهیم.

رئیس کانون بازنشستگان ومستمری بگیران استان کرمانشاه با بیان اینکه بازنشستگان نگران تامین معاش خود با توجه به افزایش هزینه های جاری زندگی هستند، افزود:دادن وعده‌های غیرواقعی در خصوص پرداخت مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اجحاف به حقوق آنان است.

این فعال کارگری در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان باید هرچه سریعتر ما به‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان خود را پرداخت کند، گفت: تأخیر سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری‌ها باعث می‌شود تورم ۴ ماهه اول سال نیز به عنوان تورم پنهان در قدرت خرید بازنشستگان تأثیرگذار باشد.

دبیر خانه کارگر کرمانشاه در خاتمه با بیان اینکه هیچگاه بازنشستگان به مستمری واقعی خود دست پیدا نکرده اند اظهار داشت: دولت باید با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور که امرار معاش همه اقشار جامعه بویژه بازنشستگان را تحت شعاع قرار داده است برنامه ریزی مدونی را ترتیب می داد تا اقشار آسیب پذیر صدمات کمتری را متحمل می‌شدند.