>> امروز

22:35:48 - 92/2/26
Print This Page
اعلام حمایت جمعی از دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه های قزوین از هاشمی

امروز: جمعی از دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه های بین المللی امام خمینی و آزاد قزوین با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از هاشمی رفسنجانی اعلام کردند: ما حمایت قاطع خود را از هاشمی رفسنجانی اعلام نموده و اگرچه در مسیری پربیم و هراس گام می نهیم هرگز امیدمان را از کف نخواهیم داد و هرچند ممکن است که روزهای سختی را در پیش رو داشته باشیم اما در تمام این روزهای سخت در کنار ایشان خواهیم ماند و امیدواریم ایشان نیز در کنار ملت بمانند."

به گزارش جرس، این دانشجویان در بیانیه مشترک خود گفته اند: ما با کاستن از بار آرمانهایمان، از منظر واقع نگرانه به انتخاباتی ورود می کنیم که در آن پی گیر احیای اعتدال و عقلانیت در عرصه ی سیاسی و به تبع آن حداقل گشایشی در عرصه ی مدنی هستیم. انتخاباتی که به منظور حفظ شان انتخابات به مثابه ی آخرین روزنه ی امید باید پاس داشته شود.

متن کامل این بیانیه در پی می آید:

«دلخوری و آزردگی و حتی بیزاریمان از واقعیت نفی واقعیت نمی کند.»
فریدون آدمیت
می گویند اینجا دانشگاه است و ما نیز دانشجوییم. اما با پرسشی بنیادین مواجه شدیم؛ آیا امروز می توان به راستی از دانشجو سخن گفت؟ آیا این عنوان ماهیتی مضمحل نیافته است؟ آیا دانشگاه بدل به ظرفی نشده است که به سبب تهی بودن از مظروف حقیقی خود چیز یا چیزهایی جز معرفت تولید می کند؟ آری اینگونه است. واین روایت نسلی است که پس از فراز و نشیب های بی شمار نام دانشجو را به افتخار یدک می کشید. اما چه باید گفت که بعد از 88 گویا این ننگی است بر پیشانی ما. شاید متصدیان امر توفیق نیز یافته اند در برنامه های اعتلای مقام دانشجو و دانشگاه که امروز می توان «حدیث بنگ و افیون» را بهتر از هرجایی در اینجا جست. آنچه در این چند سال بر جامعه ی دانشگاهی گذشته نیازی به توصیف ندارد. بهتر است بپرسیم چه بر سر دانشگاه نیامده ؟ کافی است نگاهی به چهره ی تکیده ی دانشجوی فعال دیروز بیندازیم و نیم نگاهی هم به وضعیت امروز دانشگاه. جنبش دانشجویی آرمان خواه دیروز، دانشجوی قشر فرهیخته ی دیروز، مکان پرجنب وجوش دیروز، امروز تنها خاطره ای است دور برای افرادی که در سکوتی گورستانی به دنبال مُسکن های رنج آور می گردند. این آیینه ایست تمام نما برای بازتاب وضع موجود نه تنها برای آنان که بیرون از گود دانشگاهند بلکه هم چنین برای خودمان تا ببینیم بدقواره گیها را.
به طریق اولی این وضع مشابه همان چیزی است که در سطح وسیع تر تمامیت جامعه را در برگرفته است. چرا که دانشگاه جزیره ای دور افتاده از جامعه نیست. همان گونه که دانشجو ناباورانه ویرانی آمال و آرزوهایش را به چشم دید، رنج بسیار تحمل کرد، به زندان رفت و هرگونه دفشاری را تاب آورد، افرادی از اقشار گوناگون مردم نیز به چنین مصایبی گرفتار آمدند. اساسا به تعریض می توان گفت همه تحت سایه ی وحشت و خفقان ثییزیستی مشترک داریم.

اکنون پس از گذشت چهار سال باز هم در برهه ای حساس قرار گرفته ایم؛ انتخابات ریاست جمهوری .واقعه ای که به قطع و یقین بر فضای عمومی دانشگاه ها و جامعه تاثیر خواهد گذاشت. حال چه باید کرد؟ ماه هاست بزرگترین مشغله ی ذهنی تمام دانشجویانی که در انتخابات سال 88 با شور و شعور مشارکت فعالانه داشتند، اتخاذ موضعی است در قبال انتخابات پیش رو. آنها می پرسند آیا با توجه به خون های ریخته شده، حصر رهبران جنبش سبز، دربند بودن بسیاری از فعالان و محدودیت های موجود می توان در انتخابات شرکت کرد؟
با وقوف به پرسش فوق دو راه پیش رویمان قرار می گیرد. نخست عدم مشارکت در انتخابات یا به قول بعضی تحریم فعال انتخابات. ما برآنیم که کوبیدن بر طبل توخالی تحریم فعال نتیجه ای دربر نخواهد داشت و این پرسش را بدون پاسخ رها می کند که آیا وانهادن انتخابات مایه ی خرسندی اقتدارگرایانی نخواهد شد که با تمام قوا در انتخابات ریاست جمهوری پیشین تلاش کردند تا مردم را در تردیدی ابدی نسبت به انتخابات نگه دارند؟
شِق دوم مشارکت در انتخابات است. مشارکت در انتخابات به زعم ما گامی است جهت بازپس گیری صندوق رأی. در شرایطی که تنها راه تجلی اراده ی مردم حضور در فرایند انتخابات می باشد نباید این فرصت ایجاد شده را از دست داد.
پس از اعلام نتایج آرا در سال 88 «کثیری از مردم» در مورد نتایج انتخابات تردید داشتند. آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز در خطبه های تاریخی نمازجمعه ی 26 تیرماه بر لزوم پاسخگویی بر این تردیدها تأکید کرد. و برای برون رفت از بحران ایجاد شده راه حل هایی را پیشنهاد کرد که این راه حل ها با پیشنهادهای رهبران جریان اصلاح طلبی هم پوشانی داشت. ایشان از آن زمان تا کنون نه تنها از مواضعشان عقب نشینی نکرده بلکه در ماههای اخیر مواضع خود را به رهبران جریان اصلاحات و مردم نزدیک تر نموده است. که نشانه ی بارز آن اعلام حمایت قاطعانه ی سید محمد خاتمی از کاندیداتوری ایشان می باشد.
ما با کاستن از بار آرمانهایمان، از منظر واقع نگرانه به انتخاباتی ورود می کنیم که در آن پی گیر احیای اعتدال و عقلانیت در عرصه ی سیاسی و به تبع آن حداقل گشایشی در عرصه ی مدنی هستیم. انتخاباتی که به منظور حفظ شان انتخابات به مثابه ی آخرین روزنه ی امید باید پاس داشته شود.
در نتیجه ما حمایت قاطع خود را از آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام نموده و اگرچه در مسیری پربیم و هراس گام می نهیم هرگز امیدمان را از کف نخواهیم داد و هرچند ممکن است که روزهای سختی را در پیش رو داشته باشیم اما در تمام این روزهای سخت در کنار ایشان خواهیم ماند و امیدواریم ایشان نیز در کنار ملت بمانند. استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم.

«جمعی از دانشجویان اصلاح طلب دانشگاه های بین المللی امام خمینی(ره) و آزاد اسلامی قزوین»