>> امروز

22:15:52 - 92/2/25
Print This Page
تماس تلفنی آیت الله صانعی با فرزند آیت الله طاهری اصفهانی

امروز: در پی بستری شدن آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی در بیمارستان، آیت الله صانعی با فرزند امام جمعه سابق اصفهان تماس تلفنی گرفت.

به گزارش سایت رسمی آیت الله صانعی، در پی بستری شدن آیت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی در بیمارستان، آیت الله العظمی صانعی در پی تماس تلفنی با فرزند آیت الله طاهری جویای احوال ایشان شده و ضمن اینکه وجود ایشان را مایه خیر و برکت برای جامعه دانستند، جهت بهبودی و سلامتی عاجل ایشان دعای خیر کردند.

چند روز پیش هم سیدمحمد خاتمی در تماس با سید محمد طاهری در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمانی آیت الله طاهری قرار گرفت.

آیت الله طاهری چند سالی است که به علت کهولت سن و بیماری مثل گذشته فعالیت ندارند.

هفته گذشته نیز وی برای ادامه درمان به بخش سی سی یو منتقل کردند. محمد حسن طاهری در خصوص وضعیت پدرش گفته بود که بیماری پدرم به دلیل سابقه تنگی نفس و کهولت سن تشدید شده و از زمان بستری ایشان در بیمارستان تاکنون وضع جسمانی او لحظه به لحظه متفاوت است.