>> امروز

19:04:13 - 92/2/20
Print This Page
تشدید محدودیت ارتباط میرحسین و زهرا رهنورد با خانواده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

امروز: در حالی که بیش از هشتصد روز از حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز می گذرد و در ادامه محدودیت ها برای ارتباطات میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، ماموران گفته اند بعلت کم بودن تعداد ماموران علاوه بر ادامه قطع ارتباط دختران، ارتباط این دو یار درحصر جنبش سبز با سایر اعضای خانواده نیز مقدور نخواهد بود.

به گزارش کلمه، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که حکومت برای جلوگیری از انتقال هر گونه خبری از سوی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از هیچ تلاشی فروگذار نیست، ماموران در ملاقات اخیر این دو یار جنبش سبز با مادر خانم رهنورد و در پاسخ اعتراض های ایشان به ممانعت ماموران از دیدار آنها با فرزندانشان گفته اند که به علت کم بودن مامور، علاوه بر ادامه ی قطع ارتباط دختران که به علت خبر رسانی آنهاست، ارتباط این دو یار زندانی سبز با بقیه خانواده نیز دیگر مقدور نخواهد بود.

هفته گذشته، پس از چهل روز بی خبری مطلق دختران موسوی و رهنورد از پدر و مادرشان، در آستانه روز مادر ماموران امکان تماس تلفنی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با دخترانشان را فراهم کردند؛ تماسی که در نهایت با دخالت ماموران نیمه تمام ماند. پس از آن بود که ارتباطات با این دو زندانی سیاسی کاملا قطع شده و طی ده روز گذشته هیچ خبری از آنان در دست نیست.

پیشتر زهرا رهنورد به دختران خود گفته بود که بیخبری طولانی از آنها با وجود در وضعیت خاصی که قرار دارند و یا توجه به ایزوله کامل زندان اخترو بی قانونی حاکم بر کل روند دستگیری خطرناک است.

حال با توجه به مسائل مطرح شده و نیز عدم پیگیری ماموران و مسئولان این حصر غیر قانونی و با توجه به ممانعت آنها از ارتباطات فرزندان با والدین خود و نیز عدم پیگیری پرونده پزشکی مهندس موسوی، وضعیت سلامت ایشان موجب نگرانی خانواده و دوستداران شده است.

سال گذشته میرحسین موسوی به علت نارسایی قلبی تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت و براساس دستور پزشک معالج موسوی باید در اردیبهشت ماه برای بررسی وضعیت سلامتی قلب و پیگیری روند معالجه مورد درمان قرار می گرفت. اما این روند با دخالت نهادهای امنیتی این روند متوقف مانده است.
درطول دو سال گذشته، پرونده پزشکی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی حتی در اختیار آنان قرار نگرفته است. میرحسین بارها به این موضوع اعتراض کرده است.

دختران موسوی و رهنورد بعد از آخرین ملاقاتی که در سی ام اسفندماه با پدر و مادر خود داشتند، بر خلاف قانون و عرف تاکنون از دیدار با آنها محروم بوده اند و ماموران این محرومیت را به صورت نوعی تنبیه و تاوان اطلاع رسانی آنها درباره وضعیت موسوی و رهنورد اعمال می کنند.

به نظر می رسد با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر این فشارها افزوده شود.