>> امروز

08:17:56 - 92/2/4
Print This Page
قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیر دادگستری درباره پرونده اختلاس بزرگ

امروز: وزیر دادگستری با حضور در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره روند رسیدگی به پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی به نمایندگان توضیح داد اما نمایندگان سوال کننده نهایتا از پاسخ‌های وی قانع نشدند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی با بیان این مطلب به ایسنا، گفت: پیش از این فرصت یک ماهه به وزیر داده شده بود تا پس از موعد مقرر در جلسه کمیسیون حضور یافته و به سوالات نمایندگان پاسخ دهند و در صورت متقاعد شدن نمایندگان، سوال از وی منتفی شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این فرصت به اتمام رسیده بود، امروز در جلسه کمیسیون قضایی وزیر دادگستری حضور یافته و اینگونه پاسخ داد که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی تاکنون به اتهام تعدادی از متهمان رسیدگی شده، برای برخی پیگرد قانونی، برای تعدادی از آنها کیفرخواست داده شده و تعدادی دیگر نیز در حال حاضر در مرحله تحقیقات قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی با بیان اینکه نمایندگان سوال کننده از وزیر دادگستری از پاسخ‌ها قانع نشدند، اظهار کرد: بنابراین کمیسیون باید در جلسات آتی به این موضوع رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری کند.

اسفنانی افزود: وزیر دادگستری معتقد است که هیچ مسوولیتی در مورد پرونده‌های قضایی ندارد و این موضوع توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود و وی رابطه میان قوه قضاییه و مجریه است و به این دلیل مسوولیتی مستقیما متوجه وی نمی‌شود.