>> امروز

09:31:32 - 92/1/29
Print This Page
انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از پایین آمدن سطح ریاست جمهوری و نامزدهای انتخاباتی

امروز: روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان «حراست از جایگاه ریاست جمهوری» از پایین آمدن سطح ریاست جمهوری و نامزدهای انتخاباتی انتقاد کرد و نوشت:

• بيش از 20 نفر از افراد شناخته شده اعلام نامزدي كرده‌اند و جالب است كه بسياري از آنها شك ندارند كه مردم به آنها رأي خواهند داد و بدون برو برگرد رئيس‌جمهور هستند!
• متأسفانه اظهارات بسياري از كساني كه اعلام نامزدي كرده اند موجب اين نگراني شده است كه چرا سطح رياست جمهوري اين همه پائين آمده و چرا هر كسي با هر مقدار استعداد و توانائي، فكر مي‌كند مي‌تواند كشور را اداره كند؟ البته اينطور نيست كه تمام افرادي كه داوطلب شده اند، داراي چنين وضعيتي باشند ولي اصل اينكه افرادي به عنوان نامزدهاي مورد نظر و تأييد احزاب و گروه‌هاي شناخته شده سياسي مطرح مي‌شوند و در سطحي نازل صحبت مي‌كنند، جاي تأسف بسيار دارد.
• يكي از اين افراد گفته است هيچ ترديدي ندارم كه مردم به من رأي خواهند داد و من رئيس‌جمهور خواهم شد! آن ديگري گفته است من دولتي تشكيل خواهم داد كه تمام مشكلات اقتصادي كشور را سريعاً حل خواهد كرد و هيچ مشكلي باقي نخواهد ماند. يكي ديگر از داوطلبان گفته است به محض رئيس‌جمهور شدن رابطه با آمريكا را برقرار خواهم كرد. آن ديگري گفته است بعد از آنكه رئيس‌جمهور شوم عفو عمومي خواهم داد. يك داوطلب هم گفته يارانه‌ها را افزايش خواهم داد. داوطلب ديگر گفته كاري خواهم كرد كه قطعنامه‌ها و تحريم‌ها به سرعت پس گرفته شوند. يكي هم گفته هر كس مي‌خواهد پولش را در راه حلال خرج كند به ستاد انتخاباتي من پول بدهد.بخشي از اين وعده‌ها غيرعملي هستند، بخش ديگر، منطقي به نظر نمي‌رسند و بعضي از وعده‌ها هم به نوعي شوخي شباهت دارند. ضمناً هيچكدام از اين حضرات برنامه روشني براي حل مشكلات اقتصادي و ساير مسائل ارائه نكرده‌اند.
• آنچه در اين ميان مايه تأسف است اينست كه در جمع بندي اين اظهارات، مردم به اين نتيجه مي‌رسند كه كساني براي قرار گرفتن در بالاترين جايگاه اجرائي كشور خيز برداشته‌اند كه مهم‌ترين ويژگي‌هاي برشمرده شده در قانون اساسي را ندارند. از نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس‌جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي باشد. كسي كه از مصاديق "رجل" باشد، يعني فردي كه افكار عمومي او را به فرزانگي مي‌شناسد، هرگز چنين مطالبي را به زبان نمي‌آورد. اگر رجل مذهبي باشد، يعني در سطح بالائي با مباني اسلام آشنا باشد، از گفتن اين قبيل مطالب پرهيز مي‌كند و اگر رجل مذهبي و سياسي باشد، يعني علاوه بر آن دو ويژگي در سياست هم صاحب نظر باشد، متوجه خواهد بود كه اين اظهارات حتي با الفباي سياست منافات دارند.
• نكته بسيار مهمي كه موجب پديد آمدن اين وضعيت شده اينست كه بعضي از آقايان طراز نظام جمهوري اسلامي را در معيارهاي خود به حساب نمي‌آورند. آنها بگونه‌اي صحبت مي‌كنند كه گوئي قرار است رئيس‌جمهور "بوركينافاسو" يا "جزاير كمور" بشوند! اين حضرات بايد توجه كنند كه اينجا ايران است و قرار است در نظام جمهوري است فردي بر كرسي رياست دستگاه اجرائي كشوري با 75 ميليون جمعيت آگاه، انقلابي و آشنا با اصول و ارزش‌هاي اسلامي تكيه بزند، آنهم كشوري كه قدرت‌هاي سلطه گر جهاني با تمام امكانات با آن دشمني مي‌كنند و بي‌رحمانه براي جلوگيري از ادامه حيات آن مرتكب هر اقدامي مي‌شوند.
• براي حفاظت از كرامت مردم ايران، حراست از جايگاه رياست جمهوري يك ضرورت است.