>> امروز

09:31:04 - 92/1/29
Print This Page
بازگشت محمدعلی ولایتی و محسن محققی به زندان اوین

امروز: محمدعلی ولایتی و محسن محققی با تمدید نشدن مرخصی به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگشتند.

به گزارش کلمه، محمدعلی ولایتی و محسن محققی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین که اسفند ماه سال گذشته به مرخصی آمده بود با تمدید نشدن مرخصی به همراهان خود در زندان اوین پیوستند.
پیش از این نیز پیش از پایان تعطیلات عماد بهاور، نسرین ستوده، مصطفی بادکوبه ای، حسن اسدی زیدآبادی، کامیار پارسا، سامان حمیدی، سیدشهاب الدین رضوی، مجید صداقت، محمد رضایی، محمود باقری، بهزاد هوشمند، شیوا نظرآهاری و علی اکبر محمد زاده با عدم تمدید مرخصی نوروزیشان به زندان اوین بازگشته بودند.
براساس قوانین، مرخصی از حقوق اولیه زندانیان محسوب می شود اما مسوولان قوه قضاییه و امنیتی از آن به مثابه اهرم فشار بر زندانیان و خانواده هایشان نگاه می کنند و طی چهار سال گذشته زندانیان سبز بیشترین فشار و آزار را متحمل شدند.
برای دادن مرخصی به یک زندانی سیاسی نهادهای مختلف تصمیم گیرنده هستند نهادهایی مثل وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و قوه قضاییه. گاهی برای اینکه یک زندانی چند روزی را نزد خانواده اش بگذراند باید موافقت همه این نهادها جلب شود. کینه ورزی های شخصی و موافقت بازجوهایی که فراتر از قانون قدرت تصمیم گیری دارند، نیز از مراحلی است که یک زندانی را مستحق مرخصی و دیگری را فاقد آن تشخیص می دهد. در نهایت وقتی تمام این مراحل طی می شود، زندانی سیاسی قادر است چند روزی و فقط چند روزی را نزد خانواده اش بگذراند.
این در حالی است که طبق قوانین تمام زندانیان بجز تعداد اندکی حق استفاده از مرخصی نوروزی را دارند. قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه‌ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.