>> امروز

06:57:37 - 92/1/28
Print This Page
خانواده نسرین ستوده نگران از خودداری مسوولین برای اعطای مرخصی پزشکی برای معالجه چشم

امروز: همسر نسرین ستوده با اظهار نگرانی از افت بینایی این وکیل و فعال حقوق بشر گفت که خانم ستوده مرتب شماره چشم هایش زیادتر می شود و دیگر عینک های با شیشه های ضخیم استفاده می کند در حالیکه هنوز اجازه خروج چند ساعته از زندان برای معاینه نزد چشم پزشک متخصص به او داده نشده است.

رضا خندان به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت:« هر بار نسرین عینک های خیلی ضخیم تری از قبل استفاده می کند تا به حال هر چه تلاش کردیم که او به بیرون برای معاینه پیش متخصص چشم اعزام شود موفق نشدیم. چند بار وقت دکتر گرفتیم اما او را نیاوردند. الان گاهی وقتی برای ملاقات می آید می بینیم که عینکی با نمره بالا مثل پیرمردها زده است. من نگران عینکش نیستم نگران این هستم که خدای نکرده نکند آسیبی به چشم هایش وارد شده باشد.»

همسر خانم ستوده با اظهار اینکه قبل از زندان او مشکل بینایی نداشته است، گفت:« قبل از زندان فقط عینک مطالعه استفاده می کرد اما بعد از اولین دوره اعتصابش در دو سال پیش ناراحتی بیناییش شروع شد که اخیرا پس از آخرین اعتصاب غذایی که داشت این مشکل تشدید شد. تا وقتی دکتر متخصص او را نبیند متوجه نمی شویم علت چیست فقط امیدواریم به او زودتر اجازه خروج از زندان و معاینه نزد چشم پزشک داده شود.»

رضا خندان همچنین با اظهار اینکه نمره چشم های خانم ستوده را دقیقا به خاطر ندارد، گفت:« در بهداری زندان شماره چشم هایش اندازه گیری می شود و بعد نسخه را به ما می دهند تا از بیرون تهیه کنیم و تا به حال چندین بار عینکش را عوض کردیم.»

نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر که وکالت بسیاری از فعالان سیاسی، زنان و دانشجویان را برعهده داشت، در دادگاه اولیه به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" و "تبلیغ علیه نظام" به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت و ۲۰ سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شد. حکم حبس تعزیری او در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال تغییر کرد.