>> امروز

09:56:57 - 92/1/23
Print This Page
دادگاه محسن قشقایی زاده و محمد پارسی‌ برگزار شد

امروز: محسن قشقایی زاده و محمد پارسی از فعالین جنبش سبز و بازداشت شدگان سرای اهل قلم مورد محاکمه قرار گرفتند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمد پارسی و محسن قشقایی زاده که در روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۱ با احضاریه کتبی‌ به دادگاه انقلاب فرا‌خوانده شده بودند، روز گذشته مورد محاکمه قرار گرفته و محسن قشقایی زده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر‌عباسی و محمد پارسی‌ در شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلواتی مورد محاکمه قرار گرفته و بصورت شفاهی‌ به آنها اعلام شد که مجدداً برای صدور حکم به دادگاه احضار خواهند شد.

این دو زندانی جنبش سبز به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی‌ به همراه تعداد دیگری بازداشت و در بند‌های امنیتی زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

در پی‌ ورود نیروهای امنیتی به جلسه سرای اهل قلم در تاریخ سه شنبه ۹ آبان٬ حدود ۷۰ نفر بازداشت شده بودند که پس از آزادیِ بسیاری از متهمین، از این میان ۱۷ نفر که مهدی خزعلی هم در میان آن‌ها بود بوسیلهٔ یک دستگاه ون به زندان اوین منتقل و دو نفر دیگر نیز به نام‌های پژمان ظفرمند و مهدی کریمی در اقدامی جداگانه توسط پلیس امنیت بازداشت و به اوین منتقل شده‌اند.