>> امروز

19:46:51 - 92/1/14
Print This Page
دو موسسه آمریکایی: برنامه هسته‌ای ایران با بمباران به پایان نمی‌رسد

امروز: دو اندیشکده آمریکایی در گزارشی ابراز داشته‌اند که برنامه هسته‌ای ایران با بمباران به پایان نمی‌رسد و دیپلماسی تنها راهی است که می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز نگاه دارد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، دو اندیشکده آمریکایی گزارشی را به تحلیل هزینه‌ها و فواید برنامه هسته‌ای ایران برای این کشور اختصاص داده‌اند.بنابراین گزارش، ایران همچنان برنامه هسته‌ای خود را پیگیری خواهد کرد هرچند که از آن منافع کمی نصیبش شده است.

دو اندیشکده آمریکایی به نام‌های بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی و فدراسیون دانشمندان آمریکایی در گزارشی ابراز داشته‌اند که برنامه هسته‌ای ایران با بمب‌باران به پایان نمی‌رسد و دیپلماسی تنها راهی است که می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را صلح‌آمیز نگاه دارد.

بر اساس این گزارش با توجه به دانش و تخصص بومی هسته‌ای ایران، تنها راه حلی که در درازمدت می‌تواند تضمین کند که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز می‌ماند، یافتن راهی دیپلماتیک است که دو طرف بر روی آن توافق کنند.

رویترز در برداشت خود از این گزارش دو اندیشکده آمریکایی، بر هزینه‌های برنامه هسته‌ای ایران تاکید زیادی کرده است. از نظر این گزارش، نیروگاه هسته‌ای بوشهر تنها 2 درصد از برق ایران را تامین می‌کند حال آنکه خطوط انتقال فرسوده برق در ایران باعث هدررفت 15 درصدی برق در کشور می‌شود.ایران دارای منابع گسترده انرژی فسیلی است اما تحریم‌ها باعث شده‌اند که نتواند حداکثر استفاده از آنها را به عمل آورد و همچنین و بخش های انرژی بادی و خورشیدی ایران هم توسعه نیافته‌اند.

گزارش دو اندیشکده مدعی است که در هیچ برنامه انرژی کارآمدی در کشوری چون ایران، انرژی هسته‌ای در اولویت قرار نمی‌گیرد. برنامه هسته‌ای ایران به‌جای افزایش امنیت انرژی ایران باعث شده است که توانایی این کشور در تنوع‌بخشیدن به منابع انرژی کاسته شده و نتواند به استقلال واقعی در تولید انرژی دست یابد.

این گزارش به ابعاد احتمالی توافق دیپلماتیک مدنظر با ایران هم اشاره کرده است.

بر اساس پیشنهاد این دو اندیشکده،توافقی که با ایران حاصل می‌شود باید این کشور را از فعالیت‌های حیاتی برای تولید سلاح هسته‌ای دور نگه دارد و در عوض به ایران اجازه دهد که در سطح پایین به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد.
ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه انرژی هسته‌ای را حق خود می‌دانند و بنابر گزارش مزبور، "راهی نیست که آنها را مجبور کرد که آن را کنار بگذارند."