>> امروز

16:03:53 - 92/1/12
Print This Page
حاکمیت رای مردم

امروز: 12 فرردین 1358 بی شک یکی از نقاط عطف روزهای تاریخ پرحادثه ی ایران و روز « حاکمیت رای مردم » است. مردم سرافراز ایران پس از انقلاب باشکوه 57 که در برابر ظلم و ستم و نظام استبدادی رژیم پهلوی با شعارمحوری " استقلال، آزادی، جهموری اسلامی " انجام شد در صدد برپایی نظامی دموکراتیک بر مبنای اعتقاداتی که ریشه در باورها و آرمان های خودشان داشت به پای صندوق های رای رفتند و پس از 2500 سال نظام سلطنتی حاکم بر این خاک با همان عهد پیشین خود که شاه را سرنگون کردند با اکثریت قاطع 98.2 درصد به نظام " جمهوری اسلامی "، آری گفتند تا به جهانیان و دیکتاتورها و مستبدین اعلام کنند حکومت تنها به اراده و رای مردم است.
اما تاریخ پرشکوه انقلاب و روزتاریخی 12 فروردین و حماسه های دفاع مقدس که با رشادت های جوانان این خاک رقم خورد در گذر زمان آنچنان توسط بی ریشگان در انقلاب و تشنگان قدرت منحرف شد که به قول مبارز در بند و همراه جنبش سبز مصطفی تاجزاده : نظامی که قرار بود الگوی منطقه باشد عبرت دیگران شد. اقتدارگرایان و استبدادطلبان به جان درخت انقلاب افتادند تا آنرا از درون پوک و تهی سازند، و آنگاه که با رای مردم در دوم خرداد 76 شکست خوردند بابسیج نیروهاشان به مقابله با دولت خاتمی برخاستند و نشان دادند که هیچگاه به رای مردم تمکین نخواهند کرد و دولت اصلاحات را که با پشتوانه ی عظیم مردمی بر سر کار آمده بود با تمام قوای خود از ترور و سرکوب گرفته تا بستن فله ای روزنامه ها و کتک زدن وزرا و پیش آوردن هر 9 روز یک بحران متوقف ساختند. و با انجام مهندسی انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری هشتم حاکمیت یکدست اقتدارگرایان را برکشور مستقر کردند و با کودتای انتخاباتی خرداد 88 فاتحه جمهوریت نظام را خواندند و دراین مسیر تمامی یاران واقعی امام و انقلاب را یکی یکی حذف و خانه نشین و دربند و حصر کردند و...
سرمستان کرسی قدرت با اتکا به درآمد افسانه ای نفتی و ماشین ترور و سرکوب در پی انجام کودتای انتخاباتی لبخندها بر لب خودشان نشاندند وبا لقب " فتنه " نهادن بر اعتراض مدنی و سبز مردم، نه تنها از مردم بلکه از خداوندگار مهربان و اسلامی که ادعایش را دارند شرم نکردند، آنچنان که ابولفضل قدیانی و بهزاد نبوی و...مردان سال های زندان و مبارز سال های دور و نزدیک در برابر استبداد به بند و زندان کشیدند و اینرو قدیانی فریاد زند : رهبری مستبد است و حکومتی استبدادی را اداره می‌کند.
اکنون در سالگرد این روز تاریخی و در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بار دیگر با تاکید بر خواسته های جنبش سبز و به قول چریک پیر بهزاد نبوی، که همچنان پس از بیش از 3 سال در انفرادی بند 2 الف سپاه در حبس به سر میبرد، در بیدادگاه انقلاب خود گفت: به میر حسین موسوی خیانت نمی کنم؛ به حاکمان فعلی گوشزد میکنیم تنها راه نجات کشور بازگشت به آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه است، همانگونه که مردم در روز 10 و 11 فروردین سال 58 آزادانه به " جمهوری اسلامی " رای دادند. از نظر ما همانگونه که حدوث " جمهوری اسلامی " با رای مردم بوده است بقایش نیز مشروط به رای و نظر مردم است، و اینرا جز از راه انتخابات آزاد نمی توان تامین و تضمین کرد و هر راهی جزاین بیراهه رفتن است.