>> امروز

06:47:10 - 91/12/20
Print This Page
امروز برگزار میشود: دومین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک

امروز: دومین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک امروز به ریاست قاضی مدیرخراسانی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری برگزار می شود.
به گزارش فارس، اولین جلسه‌ دادگاه متهمین پرونده قضات تعلیقی کهریزک ۸ اسفندماه در شعبه‌ ۷۶ دادگاهخ کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و مستشاران، با حضور نماینده‌ دادستان تهران و شکات و متهمین و وکلای مدافع آن‌ها برگزار شد.


در جلسه اول دادگاه پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده‌ دادستان، شکات شکایت خود را مطرح کردند که با فرا رسیدن ظهر شرعی ختم جلسه‌ اول اعلام شد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک صبح امروز به ریاست قاضی مدیرخراسانی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری برگزار می شود.