>> امروز

11:07:24 - 91/12/17
Print This Page
پایان اجلاس خبرگان با " فصل الخطاب " خواندن نظرات " داهیانه و حکمیانه " رهبری

امروز: مجلس خبرگان رهبری در پایان سیزدهمین اجلاس رسمی خود با صدور بیانیه ای از همگان خواست که عملا پای بندی خود به رهبری را نشان دهند.

در این بیانیه همچنین به موضوعاتی چون مساله سوریه، بحرین، انرژی هسته ای، گرانی های اخیر و ریاست جمهوری پیش رو نیز پرداخته شده است.

در این بیانیه آمده است: مقام رهبری، ضامن یکپارچگی کشور، محور وحدت، دارای جایگاهی رفیع بوده و توجه به نظرات حکیمانه و داهیانه‏ ایشان که همواره فصل‏‌الخطاب می‏‌باشد؛ بر همگان از جمله مسوولین لازم است تا پایبندی خود را عملاً اثبات نمایند.

بر اساس قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب و نظارت بر کار رهبری در قانون پیش بینی شده است. اما طی دوره های اخیر این مجلس صرفا خود را موظف به " پاسداری و حفاظت " از رهبری می داند.

در اجلاس اخیر خبرگان مهدوی کنی همچنان بعنوان رییس باقی ماند و محمود هاشمی شاهرودی بعنوان نائب رییس خبرگان جانشین محمد یزدی شد.