>> امروز

12:22:41 - 91/12/13
Print This Page
واکنش ایران به گزارش احمد شهید:غیرمستند و جانبدارانه است

امروز: پس از آنکه احمد شهید در چهارمین گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گزارش اخیر وی را همچون سایر گزارش های دیگر جانبدارانه، غیر مستند و تکرار ادعاهای کشورهای غربی علیه کشورمان خواند.

به گزارش واحد مرکزی خبر رامین مهمانپرست از رسانه های معاند با منافع ملت ایران و گروههای تروریستی شناخته شده بعنوان منابع غیر معتبر طرح اتهامات احمد شهید علیه جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و با اظهار تأسف از انتشار چنین گزارشی که اعتبار ساز و کار حقوق بشر سازمان ملل را به طور کامل به مخاطره انداخته است آن را فاقد وجاهت قانونی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی افراد بر پایه قانون اساسی و آموزه های دینی را تعهد ماندگار و همیشگی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به فضا سازیهای منفی و گزارشهای غیرسازنده، در عمل به تعهدات بین المللی خود تلاش خواهد کرد.