>> امروز

07:32:40 - 91/12/10
Print This Page
پیگرد قضایی دو مدیر نفتی به علت تخلف 70 میلیاردی

امروز: با گذشت دو ماه از بازداشت یک مدیر معزول نفتی به اتهام فساد اقتصادی، دو تن دیگر در ارتباط با پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی بازداشت و تحت تعقیب قرار گرفتند.

به گزارش فارس، پس از گذشت دو ماه از بازداشت مدیرعامل معزول یک شرکت مهم در حوزه فرآورده‌های نفتی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت که به فساد گسترده اقتصادی و سوءاستفاده مالی متهم است، ابعاد جدیدی از این پرونده فساد روشن شد.

براساس این گزارش هم اکنون دادگستری استان اصفهان فردی به نام «الف» در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده است که شنیده شده نامبرده با کمک فرزندش که تحت تعقیب قضایی است در این پرونده فساد اقتصادی دست داشته‌اند. این گزارش اضافه می‌کند: «الف» و فرزندش دارای پرونده فساد ۷۰ میلیارد تومانی هستند که باید مصارف این رقم شفاف شود و هنوز جزئیاتی از آن در دست نیست.

این گزارش اضافه می‌کند: چندی پیش خبری منتشر شد که آقای ف. ف. بر شرکت خصوصی نفتی مدیریت کرده که زیر مجموعه یک نهاد عمومی غیر دولتی یعنی صندوق بازنشستگی صنعت نفت محسوب می‌شود و قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان پرونده فساد اقتصادی در نهادهای نظارتی مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی و همچنین ده‌ها پرونده در مراجع قضایی برای وی و عوامل مرتبط با نامبرده تشکیل شده است.

بر اساس این گزارش فرد یاد شده پیش از این مدیرعامل شرکت «س» بوده است که در این شرکت نیز پرونده کلانی درباره سوءاستفاده وی در نهادهای نظارتی تشکیل شده است. اسناد رانت خواری های شرکت نفت «ج» که وی مدیرعامل آن بوده است و همچنین روش‌های معمول رواج یافته برای فساد اقتصادی در نهادهای عمومی غیر دولتی موجود است.