>> امروز

20:26:09 - 91/12/4
Print This Page
بیانیه خانواده زندانیان سیاسی: آن چه با دختران موسوی و رهنورد شد حاصل کینه ای دیرین و دشمنی نافرجامی است

امروز: جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با صدور بیانیه ای از برخوردهای صورت گرفته با فرزندان موسوی و رهنورد به شدت انتقاد کردند و خاطرنشان ساختند: آن چه با دختران موسوی و رهنورد شد حاصل کینه ای دیرین و دشمنی نافرجامی است که هنوز با میرحسین این مجسمه نجابت و اخلاق ادامه دارد. صفحات تاریخ ما هنوز به لطف الهی و معجزه شعور مردم از واقعیت ها پاک نشده است.

به گزارش کلمه، خانواده های زندانیان سیاسی در این بیانیه پرسیده اند: موسوی و کروبی چه گفتند و چه خواستند و چه کردند که اینک حصر غیرقانونی شان وارد سومین سال خود شده و در این اقدام اعجاب انگیز و نفرت آفرین نه فقط خود و همسران بزرگوارشان بلکه فرزندان و همه خانواده شان تحت فشار و آزار و اذیت قرار دارند؟

متن کامل این بیانیه را در ادامه بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

باید آیه استرجاع بخوانیم در مواجهه با حوادث دهشتناکی که به نام اسلام با مسلمان و غیرمسلمان در ایران امروز می شود. باید آیه استرجاع خواند و به خدای مرگ و حیات پناه برد از شرّ مردمان مُهر خورده چشم و گوش و سر و دل! خداوندا تو که سپر ایمنی ات را برای بندگانت در مقابل وساوس شیطان لعین که کبرش او را از سجده بر آدم بازداشت، بر فراز داشته ای، ما را در مقابل این فرودست مردمان بالاکشیده مقام به فریب و خدعه تنها مگذار.

معبودا! در روزهای اخیر شاهد اقدامات غیرانسانی، غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی با فرزندان بهترین مخلوقات تو در دنیای معاصر بودیم. این گونه اقدامات در جهان امروز به وفور مشاهده می شود و ما آن را به حساب روی گردانی بشر از خدا و معنویت و اخلاق می گذاریم اما وقتی نام تو و نام پیامبرت و معصومین(ع) لقلقه زبان کسانی می شود که ادعای واسطگی رساندن حکومت به امام زمان (عج) دارند، دلمان سخت به درد می آید که دیگر نه فقط عزیزانمان و جگرگوشگانمان و خاک عزیز وطن بلکه حتی دینمان به اسارت اجانب گرفتار آمده است.

آن چه ما این روزها شاهدش هستیم افول شدید اخلاقی و سقوط ارزش هایی است که باید رکن رکین پایداری اجتماع باشند. اما ملوک ما که ادعای مسلمانی و ولایت پذیری شان گوش فلک را کر کرده ولایت خدا و رسولش را فرو گذاشته؛ در برهوت مادی بی معنای ره گم کردگی خویش، به تعبیر قرآن هر حشیشی را تکیه گاه خویش قرار می دهند تا انبوه اطلاعات باطل بی ریشه را در اذهان خویش انتظام بخشند.

آن چه ما این روزها شاهدش هستیم داستانی است که آغازش را کودتاگران خوب نوشته اند و پایانش را نیز خوش می انگارند: از هستی ساقط کردن هر مخالف و منتقد قانونی به هر نحو غیرقانونی! اما کیست که نداند سنت الهی بر پایه عدالت و انتظام امر خلقت و طبیعت است و اگر جز این شود و فساد و تباهی در زمین فراهم آید، قومی از هستی ساقط و قوم جدیدی برزمین خواهند آمد که وارثان نیکویی برآن باشند!

ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نزدیک به چهارسال است در کنار هم روزهای تلخ ستم بی امان را تجربه می کنیم و هر روزمان مشحون است از قصه های شگفت اعجاب آور از مدعیانی که اینک نقاب از چهره افکنده و بی محابا بر کیان مسلمانی و انسانی ما پنجه می افکنند. و عجبا اینک که ماهیت ایشان برای همه روشن شده و ادعاهای کذبشان آشکار شده و ضمیر ناپاکشان رونمایی شده است به جای روی آوردن حکومت گران احیانا صادق به مردان راست پندار راست گفتار راست کردار و تعذیر و جبران زشت کاری هایی که در حقشان شده، فشار مضاعف بر آنان و خانواده هایشان وارد می شود.

موسوی و کروبی چه گفتند و چه خواستند و چه کردند که اینک حصر غیرقانونی شان وارد سومین سال خود شده و در این اقدام اعجاب انگیز و نفرت آفرین نه فقط خود و همسران بزرگوارشان بلکه فرزندان و همه خانواده شان تحت فشار و آزار و اذیت قرار دارند؟ و ما چرا برای هم دردی با انسان های مظلوم و برای نشان دادن هم نوع دوستی خود قاره ها و سرزمین های دور را می پیماییم و خانه را رها کرده به مسجد چراغ و چلچراغ می آویزیم؟

روی سخن ما در این نوشتار جز خدا که می تواند باشد؟ مگر بارها همه آنان را که تصور می کردیم گوش شنوایی دارند مخاطب قرار ندادیم تا با تظلم خواهی اگر به حق خویش نمی رسیم لااقل دیگران را به تکلیفشان یادآور شویم. همه مسئولین، همه علما و روشن فکران و ادبا و هوشیاران، همه مراجع بزرگوار همه مردم از طبقات مختلف اجتماعی مورد خطاب ما قرار گرفتند که اگر شبهه ای برایشان باقی است برطرف شود و در مسیری قرار گیرند که خدا و پیامبر فرمان داده اند و ائمه معصومین(ع) تأکید کرده اند: کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا.

آن چه با دختران موسوی و رهنورد شد حاصل کینه ای دیرین و دشمنی نافرجامی است که هنوز با میرحسین این مجسمه نجابت و اخلاق ادامه دارد. صفحات تاریخ ما هنوز به لطف الهی و معجزه شعور مردم از واقعیت ها پاک نشده است. فرزندان موسوی تنها و تنها تاوان ایستادگی و جسارت مؤمنانه پدر و مادر همراهشان را در طریق راستی و بیعت با مردمشان، با این گونه برخوردهای غیراخلاقی جیره خوران فرهنگ استبدادی می دهند. و این حلقه ستم از پدر و مادرشان به خودشان و فرزندان معصوم و بی گناهشان و حتی دورترین بستگانشان می رسد. چه جای انکار وقتی که برخلاف حصرغیرقانونی به فرموده بزرگان در قدرتی که هر متاسفانه روز از عمرشان معادل از دست دادن فهم و درکشان از شرایط و موقعیت خطیر ایران عزیز در منطقه و اسلام عزیز در جهان است، اینان را با احکام فرمایشی تفتیش و احضار و بازجویی می کنند اما آیا در همین احکام فرمایشی به امضای مقاماتی که پاسخ گویی در محضر الهی را فراموش کرده اند، تحقیر و توهین و پایمال کردن کرامت انسانی و تهدید و مچاله کردن شخصیت فرزندان خردسال این عزیزان مظلوم هم مورد تاکید قرار گرفته یا این تأکیدات صرفا زبانی بوده است؟

پروردگارا! جز تو چه کسی می تواند شنوای دردگویه ها و خواننده رنج نبشته های بندگانت باشد ، آنگاه که فرعونیان مردان قوم را می کشند و زنانشان را به اسارت می گیرند تا به آنان بفهمانند برتری خود را و در حقیقت تو را به مبارزه می طلبند؟ ما نیز گرفتار کسانی شده ایم که چشم و گوش بسته فرمان خشونت طلبانی را اطاعت می کنند که جز به قدرت دو روزه دنیای خویش نمی اندیشند. پس نیکو زمانی است برای خواندن آیه استرجاع و پناه بردن به تو که مرگ و حیات تک تک بندگان عاصی و فرمانبرت را به دست داری. ما هر سال از زادروزمان تا سال بعد به مرگ و روز بازپسین اندیشه می کنیم و در تحیریم که چگونه کسانی که بیان کننده این آموزه ها برای ما بودند اینک خود روز جزا را فراموش کرده خویشتن را ابدی می پندارند.

خدای مهربان سخت انتقام گیرنده از ظالمان! این بار نیز ما خودمان، آزادگان در بندمان و دختران آزار دیده میرحسین و رهنورد و فرزندان کروبی و همه آسیب دیدگان پس از کودتا را در این روزهای مخاصمه بر سر قدرت در آستانه انتخابات مهندسی شده توسط سپاه (به گفته خودشان) به تو می سپاریم که بهترین محافظ و نگهدارنده ای!

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی

دوم اسفندماه ۱۳۹۱