>> امروز

05:16:42 - 91/11/25
Print This Page
مهدی تاجیک برای اجرای حکم دو سال حبسش به زندان اوین احضار شد

امروز: مهدی تاجیک خبرنگار و کارشناس ارشد دانشگاه تهران روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه برای تحمل دو سال حبس به دادسرای زندان اوین مراجعه نمود.

به گزارش جرس، مهدی تاجیک خبرنگار و کارشناس ارشد دانشگاه تهران روز سه شنبه بیست و چهارم بهمن ماه برای تحمل دو سال حبس به زندان اوین مراجعه نمود. این مراجعه در حالی صورت گرفت که چندی پیش نیروهای امنیتی دادسرای زندان اوین برای جلب نامبرده به منزل پدری وی مراجعه نموده بودند. این فعال عرصه خبری طی حکمی که پیش از این از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب صادر گردیده بود به 27 ماه حبس تعزیری و 30 سال محرومیت سیاسی محکوم شده بود که این حکم در شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب به 24 ماه حبس و 15 سال محرومیت تقلیل یافته است.

بنا بر این گزارش، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب در حکم صادره این فعال مطبوعاتی را به مدت 30 سال از حرفه خبرنگاری، تالیف کتاب، سخنرانی، مصاحبه، مقاله نویسی و حتی تحلیل سیاسی محروم نموده بود. عضویت، هواداری و همچنین فعالیت موثر در احزاب و گروههای سیاسی و به طور کل ورود به حوزه مسائل نظری سیاسی از مصادیق این ممنوعیت اعلام گردیده بود. این حکم در همان سال توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه انقلاب شکسته و به 15 سال محرومیت مطبوعاتی و سیاسی و 24 ماه حبس تعزیری کاهش یافت. تاجیک در طی تائید این حکم به مدت 15 سال از حرفه خبرنگاری، روزنامه نگاری و همچنین سخنرانی، مصاحبه، مقاله نویسی و عضویت، هواداری و همچنین فعالیت موثر در احزاب و گروههای سیاسی محروم گردیده است.

مهدی تاجیک کارشناس فیزیک هسته ای و کارشناس ارشد دانشگاه تهران می باشد. وی سابقه نویسندگی و خبرنگاری و همکاری با مطبوعات اصلاح طلب را نیز در کارنامه سیاسی خود داراست. همچنین این فعال سابق دانشجویی، پیش از این نیز در سال 1385 به جرم انتشار برخی مقالات خود و همچنین تاسیس یک گروه دانشجویی ، توسط نیروهای امنیتی سپاه دستگیر و ماهها در زندان 59 سپاه در بازداشت به سر برده است. وی همچنین در همان سال توسط دادگاه انقلاب به دو سال و نیم سال حبس تعزیری محکوم می گردد.