>> امروز

12:36:14 - 91/11/24
Print This Page
معصومه ابتکار: متاسفانه قیمت خودرو‌ها در حالی افزایش یافته است که استانداردهای ایمنی و محیط زیست آن ارتقا نیافته است

امروز: رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، گفت: این روزها‌ افزایش قیمت خودرو نوسازی خودرو‌ها را پیچیده‌تر کرده است متاسفانه قیمت خودرو‌ها در حالی افزایش یافته است که استانداردهای ایمنی و محیط زیست آن ارتقا نیافته است.

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار با بیان اینکه خروج خوردهای فرسوده از محورهای مهم طرح جامع کاهش آلودگی هوا بود، افزود: ‌متاسفانه این مساله با سرعت کافی محقق نیافت به طوری که در سال‌های اول اجرای طرح تا اوایل دولت نهم اقداماتی انجام شد اما بعد از آن عملا طرح متوقف شد.

وی با بیان اینکه دولت سهم خود را بر اساس قانون برای نوسازی حمل و نقل عمومی پرداخت نمی‌کند، تاکید کرد: در قانون چهارم و پنجم توسعه بر نوسازی خوردوهای شخصی به دلیل ایمنی، کاهش تصادفات جاده‌ای و مسایل آلودگی هوا تاکید شده است اما متاسفانه با موانعی همچون تسهیلات بانکی و شرایط اقتصادی روند نوسازی آن با مشکل همراه شده است.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همچنین خاطر نشان کرد: این روزها‌ افزایش قیمت خودرو،نوسازی خودرو‌ها را پیچیده‌تر کرده است متاسفانه قیمت خودرو‌ها در حالی افزایش یافته است که استانداردهای ایمنی و محیط زیست آن ارتقا نیافته است.

ابتکار با بیان اینکه اگرچه این روز‌ها به ترمز ABS و کیسه هوا در خودرو‌ها توجه می‌شود اما این کافی نیست.

وی با بیان اینکه افزایش آلودگی هوا در شرایط کنونی با بی‌توجهی به خروج خودروهای فرسوده رابطه معناداری دارند، تاکید کرد: مردم در آینده دور و نزدیک هزینه‌های سنگینی در بخش آلودگی هوا پرداخت خواهند کرد. هزینه‌های بخش درمان، تعطیلی پی درپی و تحمیل هزینه جدی به اقتصاد ملی از دیگر مواردی است که آلودگی هوا بر کشور تحمیل می‌کند قطعا این مورد آثار و عوارض گسترده‌ای خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در نوسازی مینی‌بوس ها نیز روند خروج خودروها قابل قبول نیست، تصریح کرد: روند خروج مینی‌بوس‌ها به قدری کند است که کسی متوجه نوسازی نمی‌شود و باید برای این مساله فکر جدی کرد چراکه سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از متولیان آن گام تاثیرگذاری در این بخش بر نداشته است.