>> امروز

08:02:39 - 91/11/15
Print This Page
آیت الله خامنه ای: زندان انسان را مصمم تر می کند، سخت گیری نتیجه معکوس دارد

امروز: هر چند هر روز به تعداد زندانیان سیاسی کشور افزوده می شود، اما آیت الله خامنه ای در سال های پیش از انقلاب اسلامی بر این باور بوده است که که زندان رفتن ها انسان را مصمم تر می کند و سخت گیری نتیجه معکوس دارد.

به گزارش کلمه از کتاب خاطرات آیت الله خامنه ای، وی همچنین اعتقاد داشته است که راه اصلاح این است که خودشان را اصلاح کنند و ظلم و ستم را رفع نمایند.

آیت الله خامنه ای در فاصله سال های بعد از ۱۵ خرداد ۴۲ تا پیروزی انقلاب شش بار به زندان رفت. وی در اواخر سال ۱۳۵۶، نیروهای امنیتی دولت پهلوی وی را دستگیر و برای مدت ۳ سال به ایرانشهر تبعید کرد. در اواسط سال ۱۳۵۷ با اوجگیری مبارزات مردم، از تبعیدگاه آزاد و به مشهد بازگشت.

رهبری در سال های پیش از انقلاب اسلامی در ششمین زندان خود در زمان پهلوی، در سلول شمارة ۲۰ کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی شد. سلول او یک چهار دیواری به مساحت ۶۰/۱ در ۴۰/۲ بود، وی در خصوص ویژگی های آن دوران گفته بود: "روزهای سختی را در سلول سپری کردم که گرانی آنها را جز کسانی که طعم آن را چشیده‌اند درک نمی‌کنند... شکنجه روحی و جسمی غذای روزان و شبان ما بود. فریاد زندانیان در زیر شکنجه گوش را می‌خراشید و در بعضی از شب‌ها تا صبح ادامه داشت. شیوه شکنجه‌گران نیز بسیار حساب شده و ماهرانه بود. همه چیز در این زندان،خرد کردن روحیه و شخصیت زندانی را هدف گرفته بود."

در همان زمان بود که رهبری اظهار کرده بود: "گذران یک ماه در سلول انفرادی مساوی با یک سال در زندان عمومی است، اما در اینجا می‌گویم، یک روز بازجویی مساوی باگذران یک سال در سلول انفرادی است."

توصیه ای که هنوز در دستگاه قضایی کشورمان عملی نشده است.

در کتاب شرح اسم که به زندگی آیت الله خامنه ای می پردازد در ادامه دوران حبس آمده است: آیت‌الله خامنه‌ای سوم شهریور ۱۳۵۴، یک روز پس از آزادی از کمیته مشترک ضد خرابکاری به مشهد رسید.

ساواک مشهد از این که او را در زادگاهش می‌دید، ناخشنود بود. شیخان امیدوار بودتا چند سال بعد خبری از او در گزارش‌های مأموران سازمان امنیت مشهد نبیند. حتماً بسیار خشمگین بود که می‌پرسید: او چگونه آزاد شده است؟ از مرکز بپرسید چرا خامنه‌ای را رها کرده‌اند.

نخستین تشری که ساواک مشهد به او زد این بود که حق خواندن نماز جماعت ندارد. اقدام بعدی شنود مکالمات شماره تلفن ۴۴۱۳۱ بود. این، شماره تلفن‌خانه آقای خامنه‌ای بود. همچنین مقرر گردید مکاتبات او از ۲۷/۶/۵۴ به مدت شش ماه و تا پایان سال تحت سانسور باشد.

نخستین صیدساواک مشهد پس از بازگشت آقای خامنه‌ای فقط یک جمله بود. او در گفت و گو با جوانی به نام فاطمی که به دیدنش رفته بود، گفت: "اگر فکر کنند که می‌شود با زندان و زد و بند کسی را از هدف و فکرش باز دارند، اشتباه است، بلکه افراد هدف‌دار را در مسیرشان مصمم‌تر می‌سازند. راه اصلاح این است که خودشان را اصلاح کنند و ظلم و ستم را رفع نمایند و گرنه سخت‌گیری‌ها نتیجه معکوس دارد."