>> امروز

04:52:52 - 91/11/12
Print This Page
شجونی: مشایی اگر پیش خدا خیلی بزرگ و حتی فرشته باشد رد صلاحیت میشود چون کلاسش بالاست

امروز: جعفر شجونی ،عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرگزاری آریا، حمایت جبهه پایداری از کاندیداتوری رحیم مشایی را بعید دانست و افزود:فیلترهای قانونی جمهوری اسلامی آقای رحیم مشایی را رد صلاحیت خواهد کرد البته ممکن است ایشان پیش خدا خیلی بزرگ ، آبرومند ،محترم و حتی فرشته باشد اما کارهایی که در سراسر مملکت انجام شده و استاندارها و فرماندارهایی که تغییر داده است و حرفهایی که زده تا بگوید کلاسش بالاست موجب شده شخصیتش فرو کش کند و شورای نگهبان وی را رد صلاحیت کند.
شجونی احتمال دخالت رهبری در تایید صلاحیت مشایی همچون دکتر معین را رد کرد و اظهار داشت:ماجرای دکتر معین با مساله مشایی تفاوت دارد بنابراین مشخص نیست این موضوع تکرار شود.