>> امروز

11:22:43 - 91/11/9
Print This Page
دل پر محمد یزدی از انتخابات 88: محسن رضایی هم اشتباه کرد

امروز: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با این ادعا که طرح شعار «انتخابات آزاد» توطئه‌ای برای بعد از انتخابات است، اظهار داشت: در فتنه ۸۸، توطئه کردند و قبل از اینکه انتخابات برگزار شود، گفتند که تقلب شده است.

محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حامیان جدی احمدی نژاد در انتخابات گذشته، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با این ادعا که برخی در انتخابات ۸۸ بدون هیچ دلیل و سندی ادعای آزاد نبودن انتخابات را در افکار عمومی مطرح کردند و بعد از انتخابات این توطئه را دنبال کردند، ادعا کرد: بعد از انتخابات ۸۸، بارها مقام معظم رهبری مدعیان تقلب را به شورای نگهبان و نهادهای قانونی ارجاع دادند اما آقایان حتی به شورای نگهبان رجوع هم نکردند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین گفت: یادم هست که از بین آقایان، فقط آقای رضایی آنهم با اصرار آمدند، به ایشان گفتم، آقای رضایی با شما که می‌توان معقول‌تر و منطقی‌تر صحبت کرد، بگوید ادعایتان درباره تقلب در انتخابات درباره چیست؟ بگویید کجا تقلب شده است؟ آقای رضایی چند حوزه انتخابیه را نام بردند، ما آنها حوزه‌ها را بررسی کردیم، نتیجه نشان داد که ادعای ایشان درست نبوده است.

اما وی نگفت مسئولیت او چه بوده است که چنین دستوری برای بررسی حوزه های رای داده است.