>> امروز

22:21:55 - 91/11/7
Print This Page
جزئیات نشست 4 ساعته دولت و مجلس

امروز: وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیات نشست 4 ساعته اقتصادی دولت و مجلس، اعلام کرد: محورهای مورد توافق، عصر امروز شنبه در نشست مشترک کارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادات نمایندگان بخش تولید برای بازتوزیع 30 درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ارایه می‌شود.

به گزارش مهر، کارگروه مشترک دولت و مجلس که با حضور روسای دستگاه های تیم اقتصادی دولت و منتخبین نمایندگان مجلس تشکیل می شود ، دو کمیته زیرمجموعه را در خود جای داده که یکی از آنها کمیته تولید است. مسئولیت کمیته تولید برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این کمیته تاکنون چند جلسه را در این وزارتخانه برگزار کرده است که ارزیابی آثار هدفمندی در فاز اول ، چگونگی توزیع درآمدهای 30 درصدی و حمایت بیشتر از تولید در فاز دوم از جمله دستور کار این کمیته است .

در آخرین جلسه این کمیته با حضور منتخبی از نمایندگان مجلس و نمایندگان شش دستگاه شامل وزارتخانه های نیرو، نفت ، راه و شهرسازی، کشاورزی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، همچنین خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگانی به موضوع چگونگی توزیع درآمدهای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی در حوزه تولید پرداخته شد.

در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید، تعداد معتنابهی شاخص پیشنهادی برای توزیع 30درصد درآمد هدفمندی مطرح شد. این شاخص‌ها از سوی نمایندگان دستگاه‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد و برای هر کدام از آنها رای گیری جداگانه صورت گرفت که در نهایت دو شاخص مورد توافق اکثریت شرکت کنندگان قرار گرفت.

اولین شاخص مورد توافق «سهم درآمدهای هر یک از بخشهای ذینفع ماده هشت در صندوق هدفمندی» است. بر اساس این شاخص که به تفکیک حامل‌های انرژی مورد استفاده در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی محاسبه می شود.

بخش‌هایی که پرداخت بیشتری به صندوق هدفمندی داشته باشند، به همان نسبت سهم بیشتری از 30 درصد بازتوزیع آن دارند. شاخص دوم مورد توافق اعضای کمیته تولید نیز اولویت و یا اهمیت بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی مندرج در ماده 8 است که می تواند از طریق نظر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یا به شکل دیگری تعیین شود.

به این ترتیب در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار است، به نسبت آورده حوزه های مندرج در ماده هشت قانون هدفمندی، باز توزیع منابع صورت گیرد و نسبت برداشت و بازتوزیع هر یک از حوزه های تولید و خدمات برابر با نسبتی است که آن حوزه در درآمدهای صندوق هدفمندی نقش داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین جلسه عنوان کرد: محورهای مورد توافق عصر امروز (شنبه)‌ در نشست مشترک کارگروه دولت و مجلس به عنوان پیشنهادهای نمایندگان بخش تولید برای بازتوزیع 30 درصد سهم منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها ارایه می شود.

مهدی غضنفری عنوان کرد: با توجه به جلسات مشترک دولت و مجلس و نشست بررسی سهم تولید در فاز دوم هدفمندی، تاکید مجلس و دولت برآن است که بخشهای مندرج در ماده ٨ از جمله بخش تولید امکان دریافت 30 درصد از درآمدهای هدفمندی را داشته باشد.

بر اساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف است سی درصد ( 30 % ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء مواردی چون بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر هزینه کنند.

همچنین جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 9 (قانون مذکور) ، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.، حمایت از تولید نان صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضروراز جمله مواردی است که باید در مورد آنها هزینه شود.