>> امروز

13:20:13 - 91/11/4
Print This Page
یک کارشناس اقتصادی: تداوم تخریب کامل اقتصاد ایران در صورت پرداخت کمک نقدی به دهک های پایین

امروز: حسین راغفر کار‌شناس اقتصادی، پرداخت کمک نقدی به دهک‌های پایین جامعه را ادامه استمرار تکمیل تخریب اقتصاد ایران و از دست دادن هزینه‌ و فرصت اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، حسین راغفر با اشاره به انتخاب گزینه کمک نقدی در پی تعامل دولت و مجلس گفت: این اقدام ادامه استمرار تکمیل تخریب اقتصاد ایران و از دست دادن ظرفیت‌های اقتصادی باقی مانده ۸ سال گذشته کشور است.

به گفته وی، این امر به رشد صعودی تورم لجام گسیخته دامن خواهد زد.

راغفر شناسایی دهک‌های پایین جامعه را بسیار مشکل تصور کرد و گفت: اگر دولت می‌توانست این کار را انجام دهد در‌‌ همان فاز اول آن را انجام می‌داد.

به گفته وی ادامه این روند باعث کاهش بهره وری و همچنین افزایش فساد اقتصادی در کشور خواهد شد.

وی به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی اشاره کرد و گفت: اگر همین مقدار یارانه نقدی در چاه‌های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری می‌شد، در حال حاضر شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی بسیاری بودیم.