>> امروز

21:10:42 - 91/11/3
Print This Page
سعید مرتضوی بلافاصله پس از عزل سرپرست تامین اجتماعی شد

امروز: مدیرعامل معزول سازمان تامین اجتماعی، این بار با سمت سرپرست این سازمان به فعالیت خود ادامه‌ می‌دهد.

به گزارش ایلنا، پس از عزل سعید مرتضوی از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد با صدور حکمی، وی را به عنوان سرپرست این سازمان تعیین کرد.

این درحالی است که براساس حکم دیوان عدالت اداری، بعد از کش و قوس های فراوان در مجلس، قوه قضائیه و دولت، وزیر کار مرتضوی را از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی عزل کرده بود.

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش از این گفته بود:آخرین تصمیمی که اخیرا دولت گرفته این است که برای اینکه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری کنار بکشد، اصرار دارد تا مرتضوی را در سازمان تأمین اجتماعی بر سر کار نگه دارد و بنابر این تصمیم گرفته که آیین‌نامه سازمان تأمین اجتماعی را تغییر داده و معاون اول را رئیس هیئت امنا کند تا حکم این فرد را معاون اول امضا کند تا مجلس نتواند موضوع را تعقیب کند.