>> امروز

14:26:30 - 91/9/14
Print This Page
باز هم واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان

امروز: یک اتوبوس حامل دانش آموزان ظهر امروز در مشهد واژگون شد.

به گزارش فارس، محمدتقی فخریان اظهار کرد: اتوبوس واژگون شده در مشهد حامل دانش‌آموزان منطقه تبادکان مشهد بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: اتوبوس حامل دانش‌آموزان منطقه تبادکان 30 دقیقه پیش در میدان استقلال مشهد واژگون شد.

وی افزود: سه نفر از دانش‌آموزان دچار شکستگی ناحیه دست و پا شده اما حال سایر دانش‌آموزان مساعد است.

گفتنی است در این سانحه یک کارگر شهرداری جان خود را از دست داد.