>> امروز

15:06:31 - 91/9/13
Print This Page
یک کارشناس اقتصادی: تشدید رکود تورمی درکنار هدر رفت حجم قابل توجهی از منابع بدون شفاف سازی

امروز: یك کار‌شناس اقتصادی، ضمن اعلام تشدید رکود تورمی در اقتصاد کشور، از هدر رفت حجم قابل توجهی از منابع بدون شفاف سازی خبر داد.

به گزارش ایلنا، نادر هوشمندیار روند رو به رشد رکود تورمی و افزایش بیکاری گسترده را به دلیل نبود یک نهاد تصمیم گیر در شرایط خاص اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: مادامی که یک نهاد تصمیم‌گیر در شرایط خاص فارغ از نزاع‌های درونی در مملکت به وجود نیاید نمی‌توان برخورد مناسبی با بحران موجود اقتصادی از سوی دولتمردان داشت.

وی با اشاره به افزایش رکود و تورم و ایجاد ضایعات شدید‌تر که بیکاری گسترده یکی از آن‌ها است اظهار داشت: وضعیت کنونی نتیجه عدم توجه به گزارش‌های کار‌شناسی و غیر فعال کردن سازمان بزرگ برنامه ریزی کشور با نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است لذا همین امر باعث شده تا نحوه برخورد با بحران موجود متناسب وضعیت حال نباشد.

هوشمند یار تصریح کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد را از فرو رفتن دررکود تورمی نجات دهیم باید برنامه خاص تهیه کرده و روند فعلی را به سرعت تصحیح کنیم تا شاید اعتماد به تصمیمات دولت باز گردانده شود.

به گفته وی در حال حاضر دولت به دلیل عدم اطلاعات دقیق و همچنین نبود برنامه ریزی‌های استراتژیک نتوانسته است برخورد مناسب و به موقعی با شرایط اقتصادی نا‌بهنجار جامعه داشته باشد.

این کار‌شناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابعی که در سال‌های گذشته هزینه شده است به چه بخش‌هایی تخصیص یافته است و این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه ریزی در ایران و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد کشور است.