>> امروز

14:09:37 - 91/9/13
Print This Page
جمعی از زنان اصلاح طلب: خواسته نسرین ستوده خواستۀ ما و همه مادران ایران است

امروز: جمعی از زنان اصلاح طلب با با تاکید بر آنکه با علم به نیت درست نسرین ستوده و با اظهار تأسف از این که اصلاح در این زمانه تنها با مخاطرات جدی برای هر انسان قانون گرا و عدالت طلب و آزادی خواه امکان پذیر می شود از دستگاه قضایی خواستند تا دیر نشده درخواست یک مادر را اجابت کند.

به گزارش کلمه، آنان در این نامه تاکید کردند: "نسرین ستوده چله نشین عدالت خواهی در کشورمان جان عزیزش را بر سر اجرا و اجرگذاری قانون گذاشته است. ما همه شاهد این تلاش و مجاهدت او هستیم و ضمن تحسین استقامتش در برابر ظلم ته دلمان به شکستن اعتصاب غذای هرچه زودترش دل خوش می داریم. او اما هم چنان مصمم است که نه گفته بازجویش را برای ادامه اعتصاب غذا اجابت کند بلکه راهی را که با درک درست از صعوبت ها، برای راست کردن قامت بدقواره قانون در کشورش در پیش گرفته به سرانجام برساند."

متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

نسرین ستوده چله نشین عدالت خواهی در کشورمان جان عزیزش را بر سر اجرا و اجرگذاری قانون گذاشته است. ما همه شاهد این تلاش و مجاهدت او هستیم و ضمن تحسین استقامتش در برابر ظلم ته دلمان به شکستن اعتصاب غذای هرچه زودترش دل خوش می داریم. او اما هم چنان مصمم است که نه گفته بازجویش را برای ادامه اعتصاب غذا اجابت کند بلکه راهی را که با درک درست از صعوبت ها، برای راست کردن قامت بدقواره قانون در کشورش در پیش گرفته به سرانجام برساند.

ما جمعی از زنان اصلاح طلب با علم به نیت درست او و با اظهار تأسف از این که اصلاح در این زمانه پر اعوجاج تنها با مخاطرات جدی برای هر انسان قانون گرا و عدالت طلب و آزادی خواه امکان پذیر می شود، برای سلامت نسرین مان دست به دعا برمی داریم و برای آرامش دل خانواده اش، فرزندانش، مادر و خواهر و همسرش و برای نرم شدن دل کسانی دست به دعا برمی داریم که انگار جز لجاجت و خیره سری و پیروی از هوای نفس در دالان تنگ بی قانونی نیاموخته اند!

ما دست به دعا برمی داریم که این داستان ختم به خیر شود و چشم هایمان را به دستگاه قضا دوخته ایم تا ببینیم از این آزمون عجیب چگونه بیرون می آید. آیا فرجام کار به دست بازجو و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است که منیّت ها و شیطان نفسشان افسار عقلشان را در ید تملک دارد و یا قرار است عقلایی از درون این قوه خواسته کوچک و ابتدایی و قانونی نسرین مادر را تا دیر نشده و جماعتی لب به افسوس و هیهات نگزیده اند، اجابت کنند؟!

معادله سختی نیست. یک مادر از جان خود دست شسته تا فرزندش، فرزندانش حقوق قانونی به یغما رفته خود را در سرزمینی که مدعی اولین قانون گذاری در تاریخ بشریت است، بازیابند! قاضی می تواند در اسرع وقت حکم ممنوع الخروجی مهراوه را لغو کرده حتی عذرخواهی از این عمل زشت غیرانسانی لازم نیست. مادر به لغو این حکم ناعادلانه رضا می دهد و زندگی عادی را در بند زنان از سر می گیرد. به همین سادگی به همین آسانی.

خدا نکند همیشه عده ای بخواهند گره را با دندان باز کنند و کار را پیچیده تر کنند. خدا کند که عقلا مشاور دست اندرکاران قضا شوند تا افسار کار از دست اهریمن به در آید و این مملکت هرچه زودتر روی صلح و صفا ببیند.

ما جمعی از زنان اصلاح طلب که هنوز شهادت مظلومانه هدی صابر را فراموش نکرده ایم و ناله های مادر ستاربهشتی و ناله های همه مادران و پدران و همسران و فرزندان شهداء و نیز فرزندان مظلوم زندانیان بی گناه در گوشمان طنین انداز است، دیگر طاقت دردهای بی درمان را نداریم. فریاد دردمندانه ما را بشنوید و به قانون و به آغوش گرم مردم برگردید! خواسته نسرین ستوده خواستۀ ما و خواستۀ همه مادران ایران است. فرزندانمان را به حال خود بگذارید و بیش از این بذر کینه و نفرت در دل های پاک و معصومشان نکارید.

جمعی از زنان اصلاح طلب

۱۱ آذرماه ۹۱