>> امروز

14:07:58 - 91/9/13
Print This Page
اعتصاب ۲۴۰۰ کارگر کارخانه‌های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا وارد هفتمین روز خود شد‎

امروز: دیروز یازدهم آذر ماه اعتصاب ۲۴۰۰ کارگر کارخانه‌های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا هفتمین روز خود را پشت سر گذاشت. این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه از دستمزدهای خود از روز پنجم آذر دست به اعتصاب زده‌اند.

به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، در دومین روز اعتصاب این کارگران کارفرما فقط یکماه از دستمزدهای معوقه آنان را به حساب شان واریز کرد و از پرداخت ۵ ماه دیگر از دستمزد معوقه آن‌ها خودداری نمود؛ به همین دلیل کارگران هر دو کارخانه پروفیل ساوه و نورد لوله صفا تا امروز به اعتصاب خود ادامه داده‌اند.

در طول روزهای گذشته ۱۲۰۰ کارگر کارخانه صفا که بدنبال آغاز اعتصاب در مقابل درب کارخانه دست به تجمع زده بودند با درخواست فرماندار ساوه و دیگر مسئولین این شهر به تجمع خود در مقابل کارخانه پایان دادند اما دست از اعتصاب نکشیدند. از سوی دیگر کارفرمای این دو کارخانه برای به شکست کشاندن اعتصاب کارگران در پروفیل ساوه در‌‌ همان روز اول اعتصاب به آنان اعلام کرد کارخانه تعطیل است و کارگران نیز اعلام کردند چنانچه کارفرما آنان را به کارخانه راه ندهد دست به تجمع در مقابل فرمانداری شهر ساوه خواهند زد.

بنا بر آخرین گزارشها امروز تعدادی از کارگران پروفیل ساوه در میدان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند اما از آنجا که تا ساعت یازده صبح هیچ یک از مسئولین کارخانه و یا مسئولین دولتی شهر ساوه توجهی به تجمع اعتراضی این کارگران در میدان شهرداری نکردند آنان تجمع خود را به مقابل فرمانداری ساوه کشاندند.

بدنبال این تجمع مسئولین فرمانداری با حضور در میان کارگران به آنان وعده دادند روز دوشنبه "رستمی صفا" کارفرمای کارخانه‌های پروفیل ساوه و نورد لوله صفا را احضار خواهند کرد تا در مورد خواست های کارگران تصمیمات لازم اتخاذ شود که بدنبال این وعده کارگران به تجمع خود در مقابل فرمانداری ساوه پایان دادند