>> امروز

13:13:25 - 91/9/3
Print This Page
مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر منتقد دولت برای اجرای حکمش به زندان رفت

امروز: مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر منتقد دولت، جهت اجرای حکم ۱۸ ماه حبس، خود را به زندان اوین معرفی نمود.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۱ آذر ماه سال جاری ساعت ۱۰ صبح دکتر مصطفی بادکوبه‌ای برای اجراء حکم ۱۸ ماه حبس به زندان اوین رفت.

پیش‌تر آقای باد کوبه‌ای در حوادث پس از انتخابات بازداشت و نزدیک به ۲ ماه در بازداشت انفرادی بود.

وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود که حکم او در دادگاه تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعر خوانی در انجمن‌های ادبی و ۳ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید.

مصطفی بادکوبه‌ای پس از انتخابات ۱۳۸۸ به سرودن اشعار در انتقاد از دولت احمدی‌نژاد و حمایت از جنبش سبز پرداخت.