>> امروز

13:09:16 - 91/9/3
Print This Page
علی مطهری: احمدی نژاد با حکم حکومتی برای اشتباهات بعدی اش مصون نخواهد بود/حکم رهبری قابل تسری به اقدامات دیگر مجلس نیست

امروز: پس از ماه ها تلاش برای طرح سوال از رییس هیات دولت، سرانجام سرنوشت این طرح سوال با سخنان رهبری خاتمه یافت و نمایندگان مجلس به حکم حکومتی تمکین کردند.

علی مطهری یکی از طراحان سؤال از احمدی نژاد در گفت‌وگو با تابناک»درباره پس گرفتن سؤال از گفته است:این حکم حکومتی، احمدی نژاد را در برابر اشتباهات احتمالی بعدی مصون نخواهد گذاشت.

وی در ادامه گفت: سرانجام سؤال با توجه به سخنان رهبری، خود به خود منتفی است. در واقع سخنان ایشان، حکم حکومتی بود. با توجه به اینکه ایشان در سخنانشان فرمودند که نمایندگان متوقف کنند، خود به خود حکم حکومتی تلقی و سؤال از رئیس‌دولت منتفی می‌شود. بعضی وقت‌ها، ایشان به عهده نماینده‌ها می‌گذارند و می‌فرمایند نظر من این است، ولی بعضی وقت‌ها مانند الان بسیار صریح گفتند که تا اینجا خوب است؛ ضمن تشکر از هر دو جناح که هم به وظیفه خود در خصوص سؤال پرسیدند و هم پاسخگو بودند، می‌فرمایند که سؤال متوقف شود.

وی درباره اینکه با توجه به این شرایط مجلس، چه راهکاری برای پاسخگو کردن رئیس‌ دولت هست و یا اینکه تا پایان دوره ایشان چه باید کرد، گفت: نمی‌دانم، باید منتظر ماند تا این چند ماه بگذرد.

علی مطهری در خصوص اینکه آیا این حکم حکومتی، رئیس‌ دولت را از دیگر ابزار حکومتی مجلس هم در امان می‌دارد یا خیر و این که اگر در آینده کارهایی کند که مشمول سؤال یا استیضاح شود، گفت: اکنون می‌توان به تذکر بسنده و رئیس‌دولت را با تذکر کتبی و شفاهی کنترل کرد.

مطهری درباره اینکه این حکم حکومتی را در خصوص این سؤال از احمدی نژاد صادق می‌داند، یا این که این حکم رئیس‌ دولت را از دیگر مسائل در ماه‌های آتی در امان می‌دارد، گفت: نه این حکم قطعا برای این سؤال صادق هست و نمی‌توان آن را به همه امور تسری داد، ولی برای دیگر امور، قطعا روال معمول خودش جاری هست.

وی در پایان گفت : امضاهای نمایندگان پای سؤال از احمدی نژاد، پس گرفته نمی‌شود،‌ ولی چون ایشان حکم کردند، ما تابع هستیم و سؤال منتفی می‌شود.