>> امروز

17:20:48 - 91/8/17
Print This Page
بانک مرکزی: تورم از مهر 90 تا 91 فقط 24.9 درصد!

امروز: بانک ‌مرکزی از افزایش نـرخ تـورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه امسال به 24.9 درصد خبر داد.

به گزارش مهر، گزارش بانک مرکزی از خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در مهرماه 1391 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه 1391 به عدد 8/364 رسید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهرماه 1390 معادل 9/24درصد است.

پیش از این، بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه را 24 درصد، مردادماه 1391 را 23.5 درصد، تیرماه را 22.9 درصد، خردادماه را 22.4 درصد، اردیبهشت ماه را 22.2 درصد و فروردین ماه را 21.8 درصد اعلام شده بود.

در همین حال، مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال را 25.9 درصد گزارش داده بود.