>> امروز

15:05:09 - 91/8/17
Print This Page
رفع توقیف روزنامه شرق به نظر دادستانی بستگی دارد

امروز: سید محمود علیزاده طباطبایی گفت که تصمیم‌گیری در مورد روزنامه شرق به اعلام نظر دادستان تهران منوط شده است.

به گزارش ایسنا، این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از استعلام دادسرا، هیات نظارت بر مطبوعات مشروح مذاکرات خود را که منجر به توقیف روزنامه شرق شده بود برای دادسرا ارسال کرد و قاضی منصوری بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه این مذاکرات را ضمیمه پرونده کرد.

وی افزود: قاضی پرونده امروز اظهار کرد که تصمیم‌گیری در مورد منع تعقیب یا مجرمیت مدیرمسئول این روزنامه با دادستان تهران است.