>> امروز

13:37:37 - 91/8/15
Print This Page
محاکمه یک کارشناس ارشد سیاسی وزارت کشور به اتهام القای تقلب در انتخابات ۸۸

امروز: سید محمود علیزاده طباطبایی از محاکمه یک کارشناس ارشد سیاسی در وزارت کشور به اتهام القای تقلب در انتخابات ۸۸ خبر داد.
به گزارش ایسنا، این وکیل دادگستری در مورد این متهم اضافه کرد که وی با هویت «صبوری»، به دلیل نامه‌ای که به مسئولان نوشته بود و احساس نگرانی خود را در این نامه بیان کرده بود، متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شده که در این راستا به یک سال حبس محکوم شده‌ است.
وی همچنین از محکومیت گودرزی - فعال سیاسی - به ۸ سال حبس و تایید این حکم در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.