>> امروز

17:21:35 - 91/7/8
Print This Page
یك کار‌شناس اقتصادی: نبود استراتژی واحد در دولت عامل شکاف بازار و مرکز مبادلات ارزی است

امروز: یك کار‌شناس اقتصادی، شکاف موجود بین بازار رسمی ارز با مرکز مبادلات ارزی را، به نبود استراتژی اقتصادی واحد در دولت و عدم تعیین مابه التفاوت نرخ تورم در داخل با کشور مبدأ نسبت داد.

به گزارش ایلنا، هادی حق‌شناس،نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی علت اصلی شکاف قیمت دلار در بازار با مرکز مبادلات ارزی را عدم اعتماد بازار به برنامه ریزی دولت اعلام کرد و گفت: عدم استراتژی اقتصادی واحد در درون دولت و همچنین عدم تعیین مابه التفاوت نرخ تورم در داخل با کشور مبدأ عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز در طی دو سال گذشته بوده است.

این كارشناس اقتصادی با بیان اینکه در درون دولت دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اظهار داشت: عدم استقلال بانک مرکزی و همچنین وجود شرایط غیر اقتصادی تاثیر گذار بر اقتصادی کشور عامل اصلی بحران اقتصادی و افزایش تلاطم در بازار ارز طی دو سال گذشته بوده است.

به گفته حق‌شناس اصلیترین عامل ثبات در بازار ارز بر تعیین قیمت واقعی آن تنها عرضه و تقاضا است اما در حال حاضر التهابات سیاسی همانند احتمال وقوع جنگ، تنش‌های غیراقتصادی، محدود شدن تبادلات ارزی، تحریم و مهم‌تر از آن وجود اختلافات فاهش در دیدگاه‌های برنامه ریزان اقتصادی دولت مهم‌ترین عامل اصلی تلاطم بازار ارز است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آنچه امروزه مرکز مبادلات ارزی نتوانسته شکاف قیمتی موجود بین بازار و مرکز را کاهش دهد عدم استراتژی مشخص و نبود استقلال بانک مرکزی و همچنین تعیین مابه التفاوت نرخ ارز داخلی و خارجی و تعدیل این نرخ بر اساس نرخ تورم موجود در داخل و کشور مبدا است.