>> امروز

16:13:52 - 91/7/6
Print This Page
رییس اتاق بازرگانی تهران: كنترل بازار ارز توسط دولت اقتصاد کشور را فلج میکند

امروز: رییس اتاق بازرگانی تهران با تأكید بر این كه تعیین نرخ ارز به صورت دستوری، غیر منطقی و اصولی است، گفت: كنترل بازار ارز توسط دولت، باعث تداوم تلاطم بازار ارز و انحصار گرایی در گروهی از كالاهای اساسی شده و به تبع آن اقتصاد كشور را فلج می‌كند.

به گزارش ایلنا، یحی آل اسحاق با اشاره به این كه بازار ارز یك مسئله چند جانبه بوده كه عرضه و تقاضا عامل ایجاد یك نرخ شناور خواهد شد، اظهار داشت: مدیریت و اعمال نرخ ارز مهمتر از عرضه و تفاضای آن است.

آل اسحاق، با بیان این كه ارز در کشور تک نرخی نیست، بیان داشت: در حال حاضر آنچه مهم است، نبود دست‌های سیاسی در بازار ارز و همچنین داشتن یك نهاد پولی تأثیر گذار در این بازار است.

به گفته وی،نرخ ارز برآیندی ازحوزه‌های مختلف مانند روابط خارجی، مصرف کننده، تولیدکننده و نیازهای بودجه‌ای دولت است و به همین دلیل تمامی مدیران این بخش‌ها باید وحدت نظر داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه كرد: امروز بانك مركزی نتوانسته وظایف خود را انجام دهد و به عبارتی مدیریت بسیار ضعیفی در بازار ارز ارائه كرده است.

وی بر ضرورت داشتن یك نهاد قدرتمند در اقتصاد تأكید كرد و بیان داشت: امروز بدون شك برای كنترل شرایط متلاطم بازار ارز نیازمند یك فرماندهی مقتدر هستیم كه قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد.