>> امروز

12:40:54 - 91/7/6
Print This Page
هاشمی رفسنجانی: اگر دو دستی پست ریاست جمهوری را هم تقدیمم کنند قبول نمی کنم

امروز: با بالا گرفتن شایعات مربوط به احتمال کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، بازتاب از دیدار سیدمحمد خاتمی با هاشمی رفسنجانی در این باره خبر داد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار که چندی پیش و با مطرح شدن موضوع کاندیداتوری هاشمی در برخی مطبوعات و رسانه ها مطرح شده بود، سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور سابق از هاشمی می خواهد تا نظر صریح خود را درباره تصمیم به کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ بیان کند.

گفته می شود، آیت الله هاشمی، با قاطعیت تصمیم به کاندیداتوری خود را تکذیب کرده و خطاب به سیدمحمد خاتمی تصریح کرده است: من نه تنها تصمیم به کاندیدا شدن در انتخابات ندارم، بلکه حتی اگر پست ریاست جمهوری را دودستی هم به من بدهند، حاضر به قبول آن نیستم.

بر اساس این گزارش هاشمی درباره علت این تصمیم خود توضیحاتی به خاتمی داده و تحلیل خود را از وضعیت کشور و چشم انداز آینده ارائه کرده است.