>> امروز

16:57:09 - 91/7/4
Print This Page
شیر هم دو نرخی شد!!!

امروز: دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران ضمن اعلام قیمت‌های مصوب شیرخام در جلسه ستاد تنظیم بازار، از دو نرخی شدن این محصول از امروز سه شنبه خبر داد.

به گزارش مهر، رضا باکری درباره قیمت نهایی محصولات لبنی اظهارداشت: براساس تصمیمی که روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده، قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی یک میلیون و چربی ۳٫۲ درصد درحدود ۷۷۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بارمیکروبی یکصد هزارو چربی ۳٫۲ درصد در حدود ۹۰۰ تومان تعیین شده است.

وی اضافه کرد: البته با احتساب کرایه حمل ۳۰ تومانی این محصول از درب دامداری تا درب کارخانه قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی یک میلیون و چربی ۳٫۲ درصد درحدود ۸۰۰ تومان و قیمت هرکیلوگرم شیرخام با داشتن بار میکروبی یکصد هزارو چربی ۳٫۲ درصد درحدود ۹۳۰ تومان محاسبه می شود.

به گفته دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی ایران، قیمت کلیه محصولات لبنی نیز براساس قیمتهای جدید مصوب شیرخام توسط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تعیین شده است.

پیش از این قیمت پایه هرکیلوگرم شیر خام براساس ۳٫۲ درصد چربی و بار میکروبی یک میلیون درحدود ۷۵۰ تومان تعیین شده بود که به گفته دست اندرکاران صنایع لبنی هیچگاه شیرخام را با این قیمت از دامداران خریداری نکردند.