>> امروز

03:44:10 - 91/7/3
Print This Page
بیانیه جمعی از زنان اصلاح طلب در اعتراض به دستگیری فائزه هاشمی

امروز: بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ این سرزمین آکنده است از قدرناشناسی هایی که توسط هم عصران نابخرد عامدانه یا ناآگاهانه نسبت به خدمتگزاران مردم و ایران عزیز روا داشته شده است. از این جهت ورق زدن کتاب تاریخ عبرت آموز است! اما آن چه موجب تأسف است این که انگار قرار نیست مردمان، خاصّه آنان که چون طفلانی خُرد، گوی قدرت را به دست گرفته و شادمانی می کنند، در قرن بیست و یکم و در عصر ارتباطات و ماهواره و اینترنت و شبکه های جهانی از حوادث و وقایع تاریخی پندی بگیرند و عاقبت اندیشی کنند!
بازداشت خواهر عزیزمان فائزه هاشمی که خدمات ارجمندش به ویژه در حوزه های اجتماعی و مدنی انکارناپذیر است، به بهانه واهی تبلیغ علیه نظام، یک بار دیگر موجب شد که ما جمعی از زنان اصلاح طلب، که تیغ خشونت طلبان اقتدارگرا بارها جامه هامان را دریده اما بر روح و فکر و اندیشه مان اثری برجای نگذاشته است، انگشت حسرت به دندان بگزیم و افسوس بخوریم که مرکب قدرت سواران این دوران از تاریخ کشورمان نیز نابخردانه همان کج راه صاحبان قدرت در دیرینه های دور را می پیمایند.
چرا جای تأسف نداشته باشد این گونه اقدامات تنش زا در زمانه ای که کشورمان با انبوهی از مشکلات داخلی و خارجی روبروست که دولت ناهمراه با مجلس و مصوبه های پیشین و فعلی آن و مجموعه مراکز و نهادهای مسئول از عهده حل و فصل آن برنمی آیند.
چرا ما زنان اصلاح طلب و صلح دوست در ایامی که مردم دنیا روز صلح را به پاس داری نشسته اند، وقتی جنگ طلبان ایران را هم گام و هم زبان و هم راه با جنگ طلبان عالم می بینیم اندوه ناک نشویم و وقتی دلسوزان فکور و صاحب ایده را خانه نشین و منزوی و منتقدین قانون گرا را در بند و حبس و حصر می بینیم، دلتنگ نباشیم؟!
چرا ما زنان در کنار همه آنان که درد وطن دارند و درد دین دارند، سوگوار ارزش های ذبح شده در پای قدرت نباشیم؟! چه سان زبان به دهان گرفته بنشینیم و شاهد نامردمی هایی باشیم که با خدمتگزاران این آب و خاک و فرزندان پاک نهاد این ملک می شود؟!
هنوز ناله های مادران و پدران و فرزندان و همسران و همه خانواده های زندانیان سیاسی که هر روز فشار و سختی بر آنان افزونی می گیرد، آرام نشده کینه توزانه با اجرای احکام ناروا بر شماره زندانیان سیاسی می افزایند و با پرونده سازی های تازه و نو به نو زندانیانی را که دوره محکومیت غیرعادلانه شان سرآمده هم چنان دربند نگاه می دارند و کاشانه ها را به هم می ریزند و خانه ها را خراب می کنند و حرمت و حریم نهاد خانواده را می شکنند.
هنوز از رهایی یک چند زندانی در پایان دوره محکومیتشان لبخند بر لب این مردم ماتم زده از حجم انبوه دردهای متراکم، نیامده جوانان نازنین دیگری را جایگزینشان می کنند که مبادا روزی خبر رسد که زندان اوین و دیگر زندان های این دیار از زندانی سیاسی و معترضان و منتقدان قانونی خالی شده است!
هنوز ما در حیرت اقدامات غیرقانونی مانند تبعید زندانیان سیاسی و تبعات غیرشرعی آن از جمله عدم امکان ملاقات زوجین زندانی (ازجمله مهسا امرآبادی و مسعود باستانی و ژیلا بنی یعقوب و بهمن احمدی امویی) هستیم و سعی در رساندن فریادهایمان به گوش مسئولینی که هنوز معنای انسانیت و وجدان و شرف را می فهمند، داریم که اخبار ناخوشایند تصفیه حساب های سیاسی و جناحی در آستانه انتخاباتی غیرآزاد، نمایشی و فرمایشی ناخوشی را به جان و روحمان ارمغان می دهد. وچه دردناک که در این میان «زنان» هستند که بیش از پیش وجه المصالحه و مورد ظلم مضاعف به عنوان زندانی و خانواده زندانی سیاسی، قرار می گیرند.
ما جمعی از زنان اصلاح طب، ضمن ابراز تأسف شدید از تثبیت جایگاه و یا ترفیع مقام محکومان دادگاه کهریزک و جانیان و متهمان اصلی آن و در عوض، تشدید فشار و سختی بر زندانیان سیاسی و منتقدین و معترضان قانونی پس از انتخابات، اقدامات اخیر قوه قضائیه را که نصایح دلسوزان را نشنیده گرفته و مصالح مردمان را نادیده می گیرد و عدالت را قربانی مطامع سیاسی نموده برای صاحبان قدرت که لابد نگران افشای اطلاعات و دانسته هایشان هستند، مصونیت آهنین قائل شده زندان ها را بر اساس احکام ناعادلانه پر کرده است و خانه ها را از مادران و پدران و فرزندان بی گناه خالی، محکوم می کنیم.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
جمعی از زنان اصلاح طلب
3/7/1391