>> امروز

18:28:22 - 91/6/29
Print This Page
نماینده مجلس: بحران کنونی کاغذ در کشور از سوء مدیریتهاست

امروز: نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بحران کنونی کاغذ در کشور از سوء مدیریتهاست، افزود: کاغذهای‌ مانده در کارخانجات تولید کاغذ، واردات از چین و ایجاد بازار سیاه، نشان از مدیریت ضعیف مسئولان مربوطه در این حوزه است که بحران کنونی کاغذ را به وجود آورده است.

به گزارش ایلنا، سید رمضان شجاعی کیاسری با اشاره به بحران کاغذ در کشور گفت: با وجود استقرار یک کارخانه مهم چوب و کاغذ در ساری که در خاورمیانه نظیر ندارد، وزارتخانه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خرید کاغذ از این كارخانه تعلل می‌کنند و همین امر موجب فشل شدن کارخانه شده است.

عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما ادامه داد: کاغذهای مانده در کارخانجات تولید کاغذ، واردات از چین و ایجاد بازار سیاه کاغذ نشان از مدیریت ضعیف مسئولان مربوطه در این حوزه است که بحران کنونی را به وجود آورده و حال سئوال اینجاست که بحران کاغذ را باور کنیم یا کاغذهای انبارشده در کارخانه‌ها را؟

وی با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها در مدیریت این مسئله، تصریح کرد: وزارت ارشاد باید بداند، مهم‌ترین کارخانه کاغذ در شمال ایران است؛ لذا باید برای خرید کاغذ با آن قرار ببندد و جلوی بازار سیاه را بگیرد تا هم بحران ایجادشده مدیریت شود و هم کارخانه رونق بگیرد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در خانه ملت با اشاره به تشکیل کارگروه حل بحران کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انبوهی از کاغذ در انبارهاست که بازار به آن نیاز دارد، ولی به دلیل ناهماهنگی بین مسئولان، مدیریتی در توزیع و پخش آن وجود ندارد و چنین کارگروهی باید این مسئله را مد نظر قرار دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: درخصوص اختصاص یارانه کاغذ به مطبوعات و نشریات نیز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد باید گزارشی از تیراژ واقعی مطبوعات و عملکرد آنها داشته باشد تا بر اساس آن در توزیع کاغذ به گونه‌ای عمل کند که عدالت و انصاف رعایت شود.